Magazin24

Tankar omkring Köpings lasaretts neddragningar

Insändare · Publicerad 9 april, 2012 kl. 08:04

Vad gör man då för att rätta till det förhållandet. Man minskar på kostnaden som består av personalkostnader kostnader för utrustning och hjälpmedel för personalen för att hjälpa och vårda patienterna man flyttar verksamheten till en central plats utan att ta bort kostnader för byggnader man idag har för verksamheten. Man har totalt glömt bort att antalet patienter inte minskar för att man minskar på resurserna eller flyttar på verksamheten till annan plats. Den behandling man utför blir inte mindre per patient utan består. Ovanstående summariska beskrivning är den som man idag diskuterar som alternativ till lösning av landstingets ekonomiska situation. Men man har ingen diskussion om hur det kommer att bli om man går vidare på den vägen. Om antalet patienter som skall behandlas inte kommer att minska utan måste resa till den plats som ligger centralt det vill säga till Västerås kommer antalet resor till Västerås att öka stort till stora kostnader och förstörd miljö. Det sker redan idag genom att patienterna får tillbaka en del av kostnaden för egen bil eller annan reseersättning. Landstinget har även kostnader för taxi från hela västra länsdelen och av landstinget organiserade turer runt hela västra länsdelen till Västerås Miljöfrågan är stor hos Centern och Miljöpartiet och en del andra partier i något mindre grad. Därför borde SPF få ett stort stöd hos dem om miljöargumentet i förflyttning av Köpings Lasarett i diskussionen att flytta väsentliga delar till Västerås. Jag erinrar mig att för några år sedan hade landstinget använt sig av Konsulter för dyra pengar som gjorde ordentliga genomlysningar av ekonomi och administration i Landstinget. Jag bemödade mig då att läsa genom dem och de var väl genomarbetade och bra redovisade hur man skulle åtgärda problemen. Jag tänker speciellt på den tredje redovisningen som även innehöll jämförelse med tidigare genomförda genomlysningar och då framför allt på anmärkningarna mot landstinget för att tidigare rapporters förslag till åtgärder ej var genomförda. Det förvånade mig att tidningar och opposition ej hade tagit vara på detta och påpekat i fortsatta diskussioner med Landstinget. Kurt Österberg fd. ordf .SPF Köpingshus fd. ordf. SPF Västmanlads Distrikt fd. medl av SPF Förbundstyrelse