Magazin24

Det här är allvar - när ska det ske en förändring?

Debatt · Publicerad 15 maj, 2012 kl. 13:19

För varje dag som går halkar eleverna i Hallstahammar efter. Så får det inte vara. Varför händer det ingenting? undrar Alliansens företrädare. Hallstahammars skolor har år efter år legat på efterkälken gällande måluppfyllelse. I åttornas höstbetyg klarar skrämmande nog endast drygt hälften av eleverna godkänt i alla ämnen. - Hälften! Det är katastrof och det måste tas krafttag för att lyfta skolresultaten! Med de resultaten så gäller det att agera - inte att bara reagera menar Anna Lundberg ( FP) som också är ledamot i barn- och utbildningsnämnden. SKL har tagit fram framgångsfaktorer för kommuner som lyckas med sina skolresultat. Första punkten i framgångslistan handlar om ledning. - Vi anser att det är den politiska ledningen som i första hand är orsak till problemet säger Jenny Olsson ( M) . Den politiska majoriteten i Hallstahammar klarar uppenbarligen inte av sitt uppdrag. Det är de som är ansvariga för utvecklingen av Hallstahammars skola. Men inte heller ledningen på tjänstemannasidan klarar av sitt uppdrag. Inte heller de har kraften att vända den nedåtgående trenden som vi ser. Hallstahammar ligger idag på plats 248 av 290 kommuner när det gäller antal elever med godkänt i alla ämnen. - Åk 8 har en måluppfyllelse på 53 %. Det innebär att vi nästa år riskerar att bli sämst i landet i den öppna j ämförelsen idag är vi bara sämst i Västmanland! säger Monna Ridderström ( KD) . - Därför vädjar vi till majoriteten att de agerar. Och det nu! Släpp prestigen och gör något istället för att vänta och se. Det är barn vi pratar om. Barn som ni förvägrar en bra skolgång av vilken orsak kan vi inte lista ut fyller Marianne Avelin ( C) i.Vi vet att det finns fantastiska lärare i Hallstahammar som gör allt för att våra barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Men varför gör vi inte det? Varför får vi inte ut det vi borde från skolan - vi är ju en av de kommuner som satsar mest pengar/elev på skolan och ändå lyckas vi inte. - Vi tror helt enkelt inte att den ledning såväl politisk som på tjänstemannasidan är den ledning som ska få Hallstahammar att lyckas och det kräver åtgärder fortsätter Anna Lundberg ( Fp) . Alliansen i Hallstahammar har en rad förslag på hur trenden ska vändas. Följande åtgärder vill vi från Alliansen se: - En politik som tar ansvar för resultaten och ställer frågor och följer upp beslut som fattats – idag finns en ovilj a att följa upp och utvärdera. - Ny ledning för skolan – dagens ledning har haft lång tid på sig att vända trenden men ännu inte lyckats! - På skolnivå - ledare som har fokus på pedagogisk ledning. En framgångsrik rektor har koll på vad som händer i klassrummet! - Högre lön till de lärare som är duktiga på sitt jobb - Profilskolor med fler karriärmöj ligheter för lärare - Coachning mellan lärare gärna i ett tvålärarsystem - Utbyte mellan pedagoger för att sprida goda exempel. Specialisering där duktiga pedagoger sprider sin kunskap vidare till fler är viktigt. - Gemensam planering av lektioner och centrala administrativa resurser - Och inte minst; Höga förväntningar på att skolan ska lyckas! Vi måste vända trenden och det kan vi om vi samarbetar och utvecklar såväl styrning och ledning som den praktiska undervisningen i klassrummet. Vi som politiker kan påverka det som händer i klassrummet mycket mer än vi tror! Och har som ytterst ansvariga för verksamheten en skyldighet att göra det. Vi har mål för skolan - vi ska bli en av de bästa i Sverige. Ska vi lyckas med det behövs mod och handling! Vi vill vara stolta över skolan i Hallstahammar! Vi vill att människor flyttar till Hallstahammar för att vi har en så bra skola. Låt oss gå från ord till handling och det NU! Jenny Olsson Moderaterna Anna Lundberg Folkpartiet Monna Ridderström Kristdemokraterna Marianne Avelin Centerpartiet