Magazin24

Sjukresorna i Västmanland ska ses över

Västmanland · Publicerad 21 juni, 2012 kl. 08:43

Under onsdagen beslutade Landstingsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt regelverk för sjukresor i länet. – Grunden till det nuvarande regelverket för sjukresor beslutades 1991. Det är nu hög tid att ta ett nytt helhetsgrepp kring sjukresorna inte minst med tanke på de ökade kostnaderna säger Tommy Levinsson (S) ordförande i Västmanlands Samtrafikförbund. Under de senaste åren har antalet sjukresor med taxi ökat samtidigt som antalet vårdbesök har minskat. Arbetsgruppen ska även titta på hur kostnaderna för sjukresor kan minskas.