Magazin24

Pengar till skolskogar

Köping · Publicerad 3 juli, 2012 kl. 16:36

Det är tre kommuner som vill att eleverna i tätorterna ska få närmare till naturen. I Köping Skinnskatteberg och Fagersta ska eleverna få större kunskap om insekter blommor och andra växter och djur och även vilken betydelse de har för ekosystemet. – Det är viktigt att barn och ungdomar får tillgång till naturen på ett naturligt sätt så att de vill fortsätta vandra i våra skogar och ta del av vår vackra natur. Det gynnar både välbefinnandet och folkhälsan säger landshövding Ingemar Skogö i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen. För Köpings del ska 36 lärare och förskolärare få utbildning i utomhuspedagogik. Ållestaskogen ska anpassas för att den ska bli trevligare och fungera bättre för undervisning och friluftsliv. Bland annat ska ett nytt vindskydd och en eldstad sättas upp. Projekten är en del av de så kallade LONA-medlen (lokala och kommunala naturvårdsprojekt). Bidragen ska skapa förutsättningar för samarbete mellan kommuner och ideella föreningar när det handlar om friluftsliv folkhälsa och naturvård. – Under några år har jag och några kollegor gått ut med våra klasser och haft undervisning ute. Men vi har inte haft någon röd tråd i det hela. Vi är olika pedagoger och har olika sätt att undervisa på så vi startade en skogsgrupp på Elundskolan och med två förskolor. Detta för att vi skulle få en röd tråd i vår undervisning. Den 11 juni fick vi besök från Linköpings universitet och blev undervisade i utomhuspedagogik. Vi hade en inspirationsdag tillsammans för att ta reda på vad vi kunde hitta på ute och vi fick lära oss fördelarna med att vara ute. Jag har även haft kontakt med Fredrik Eklund på Tekniska kontoret och vi har hjälpts åt att skicka in en ansökan till LONA för att vi ville ha ett nytt vindskydd i Ållestaskogen berättar Jessica Berg som är lärare på Elundskolan. De sökte även pengar för att kunna utbilda personalen och precis innan de skulle gå på semester fick de besked att de skulle få bidrag till vindskyddet och utbildning från LONA. – Det var jättekul och nu hoppas vi att politikerna i kommunen också blir intresserade av vad vi håller på med. Det finns forskning på att människan är väldigt passiv under stora delar av dagen och det vill vi ändra på. Nu ska vi dra i gång bygget och utbilda först och främst fritidspedagogerna. Man kan göra så mycket utomhus och mina kollegor är positiva till detta säger Jessica. – Vi arbetar för att fler barn ska få komma ut. Elundskolan är väldigt trång och bara det är ett bra skäl till att komma ut. Vi märker även på barnen som har lite svårt att samarbeta att de blir duktigare utomhus där det finns mer utrymme. Detta blir ett uppsving för skolan och förskolorna och vi kommer att söka mer bidrag och jobba vidare avslutar Jessica.