Publicerad: juli 20, 2012 kl 13:50

Sommarjobb ett viktigt steg på vägen till en anställning

2010 anslogs 100 miljoner kronor till sommarjobb för skolungdomar vilket resulterade i ca 25 000 jobb tyvärr valde regeringen att slopa statsbidraget förra året. Det har inneburit betydligt försämrade ekonomiska förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda sommarjobb för unga samt att färre unga får denna värdefulla och viktiga erfarenhet. Ett sommarjobb ger både praktisk arbetslivserfarenhet kontakter och referenser för framtida jobbsökande samtidigt som man får lära sig arbetslivets krav. Detta är särskilt viktigt för unga som ofta saknar referenser från tidigare anställningar. Möjligheten att få ett sommarjobb skiljer sig dock mellan kommuner och beroende på vilka kontakter och nätverk du har. Det är dags att samhället börjar ta ansvar för de unga som saknar kontaktnät och vi föreslår därför en sommarjobbsgaranti för unga. Idén till en sommarjobbsgaranti kommer från Nynäshamn där det redan idag bedrivs ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. I kommunen erbjuds alla unga från årskurs 9 på högstadiet till årskurs 3 på gymnasiet ett arbete i tre veckor. Omkring 60 procent av jobben finns inom det privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala verksamheten. Vi vill att Nynäshamnsmodellen utvidgas till att omfatta Sveriges samtliga kommuner och riktar därför ett statsbidrag till de kommuner som kan garantera alla unga ett sommarjobb. Politik är att vilja och prioritera vårt besked till Sveriges unga är; ”vi tror på dig vi vill satsa på dig och vi vet att du har mycket att ge på arbetsmarknaden”. Pia Nilsson (S) Riksdagsledamot för Västmanlands län Olle Thorell (S) Riksdagsledamot för Västmanlands län Anna Wallén (S)Riksdagsledamot för Västmanlands län


Magazin24.se
webben@magazin24.se
0221-209 10

Våra regler för kommentarer:
- Kommentera i vänlig och civiliserad ton.
- Håll dig till ämnet

...och detta är förbjudet:
- Att med detaljer eller ord kränka anhöriga eller berörda personer.
- Kommentarer om etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet eller religion om det saknar betydelse i själva sammanhanget.
- Svordomar eller liknande obscena ord.
- Inlägg som avviker från ämnet.
- Trams, obegripligheter och nonsens.
- Hot, trakasserier, lögner, skvaller, personangrepp eller ärekränkande inlägg.
- Uppmanande till brott eller inlägg som bryter mot Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL 1991:1469).
- Att försöka dölja sin identitet - för redaktionen - med anonyma mejl- och internettjänster.

Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med den så kallade BBS-lagen, Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).
Det innebär att den som skriver kommentaren är personligen ansvarig för innehållet i kommentaren och kan ställas inför rätta.
Redaktionen granskar och tar vid behov bort inlägg som bryter mot lagen (1998:112) och de uppsatta kommentarsreglerna.
Kommentarsfunktionen följer också tidningens pressetiska hållning.

Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kommer att stängas av.