Publicerad tis 19 Jun, 2012 kl 16:51

Socialstyrelsen kräver åtgärder av socialnämnd

Socialstyrelsen fick under förra året ta emot en anmälan gällande socialnämnden i Arboga och deras handläggning av barnvårdsärenden. Det var efter att en pappa klagat som Socialstyrelsen valde att granska nämnden. De har kommit fram till att socialnämnden bland annat måste ta beslut om placering enligt LVU (lagen om vård av unga) innan placeringen sker. Senast den 10 augusti ska nämnden ha redovisat sina åtgärder för Socialstyrelsen.


Magazin24.se
webben@magazin24.se

Våra regler för kommentarer:
- Kommentera i vänlig och civiliserad ton.
- Håll dig till ämnet

Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kommer att stängas av.
- Du har juridiskt ansvar för dina kommentarer på Facebook.