Publicerad tor 21 Jun, 2012 kl 13:23

Sänkte sjöns vattennivå med en meter

Någon har lyckats med att stänga slussen vid Trångfors och sedan öppnat ett flertal luckor längre ner vilket ledde till att vattennivån i sjön sänktes med cirka en meter. Tilltaget upptäcktes på måndagsmorgonen och betecknas hittills som otillåten miljöverksamhet.


Magazin24.se
webben@magazin24.se

Våra regler för kommentarer:
- Kommentera i vänlig och civiliserad ton.
- Håll dig till ämnet

Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kommer att stängas av.
- Du har juridiskt ansvar för dina kommentarer på Facebook.


LÄS OCKSÅ…