Publicerad mån 23 Jul, 2012 kl 10:32

Vägarbete på väg 608

Trafikverket informerar om ett vägarbete på väg 608 mellan Kindbro och Kölsta. Det utförs dikningarbeten vilket medför begränsad framkomlighet på vägen. Vägarbetet som startade klockan 06.30 på måndagen kommer att pågå varje dag mellan 06.30 och 16. Arbetet beräknas vara färdigt på fredag klockan 13.


Magazin24.se
webben@magazin24.se

Våra regler för kommentarer:
- Kommentera i vänlig och civiliserad ton.
- Håll dig till ämnet

Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kommer att stängas av.
- Du har juridiskt ansvar för dina kommentarer på Facebook.