Insänt
15:15 | 24 november 2021

Insänt: PRO Arboga genomförde sitt stadgeenliga höstmöte den 23 november i Folkets Park

På dagordningen stod främst beslut om budget och verksamhet för år 2022.

I budgeten lämnade ordförande Ulla Berndtsson en brasklapp angående lokalhyror där inga besked ännu har framkommit om nästa års taxor.

PRO Arboga planerar, förutom en träff varje månad, att också ordna pubaftonar, PRO-café, bussresor till Marieberg/Erikslund samt en dag i Folkets Park med korvgrillning och femkamp. En tanke är också att kunna ha ”Musik vid ån” några gånger under sommaren.
Utöver detta blir det resor, cirklar och andra aktiviteter som så småningom kommer ar att presenteras på hemsidan. Klart är att Lilla PRO-kören startar den 10 januari i ABF:s lokaler i Engelbrektsskolan. Kom, ha roligt och sjung med oss!

Lena Gambierazzi och Annika Gustafsson från ABF.

För övrigt informerade ordförande om årets julfest som sker den 14 december. Anmälan senast den 7 december. Ett förslag är också att delta i årets julmarknad i Ahllöfsparken.

Från ABF kom Lena Gambierazzi och Annika Gustafsson och informerade om några aktuella frågor. Lena berättade om de utbildningar som erbjuds medlemmar utan kostnad i smartphones, plattor, dator och Windows 11. Det är bara att anmäla sig till ABF i Arboga. Annika informerade om de ändringar i reglerna kring statsbidragsdriven folkbildningsverksamhet som gäller från den 1 januari 2022. Studiecirklar ska bland annat ha en arbetsplan, ledaren ska ha utbildning, närvarolistor blir digitala och kostnadsersättningarna förändras.

Mötet avslutades med sedvanlig lottdragning, uppmaning att gå in på hemsidan för mer information samt ett välkommen till julfesten i december.

Text och bild: Margareta Engström Nöstdal


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-