Insänt
10:20 | 25 oktober 2020

Kulturpromenad med SPF Seniorerna Aktiv i Arboga

Än en gång var det dags för en kulturvandring i Arboga och även nu lockade det ut många SPF:are i det gynnsamma höstvädret som bjöd på uppehåll och en skymt av solen mellan regnmolnen som hade inlett dagen.

Foto: Roland Persson

Den här gången var temat för vandringen ”Skrock och sägen i Arboga” och till vår hjälp hade vi dagen till ära lånat in ciceronen Siv Antonsson från Vuxenskolan som fick agera spökberättare. Arboga är ju en stad med månghundraårig historia och ruvar som sådan på många okulta väsen och händelser som än idag kan upplevas av dem som har det rätta sinnet. Att Siv har det sinnet råder inget tvivel om när hon guidade oss genom staden och berättade om alla spöken och händelser i Arboga. För att inte skrämma upp läsare av detta reportage så återges här en censurerad sammanfattning av innehållet i spökvandringen.

Starten skedde vid Trefaldighetskyrkan och i den huserar bl.a. en franciskanermunk som är snäll och gärna hjälper till när något har gått snett. I Arbogas andra medeltida kyrka S.t Nicolai visar sig ibland en argsint f.d. kyrkvaktmästare som gärna riktar sin ilska mot alla som av någon anledning förargar honom och han verkar dessutom vara motståndare till kvinnliga kyrkoarbetare.

Vandringen fortsatte så längs Ladbron och fram till Kapellbron där ett stopp gjordes för att berätta om det medeltida uppförandet av bron. För att få bygga den var man tvungen att ingå ett avtal med näcken som ansåg sig ha rätten till det rinnande vattnet. Vad avtalet gick ut på ska inte nämnas här då det kan verka skrämmande för känsliga läsare.

I det nuvarande Rådhuset lär det också spöka men vem eller vilka det är låter vi vara osagt.

På Västerlånggatan 1 kan man i skymningen se en munk passera från ingången av gården till bykistan. Munken går till synes utan fötter då han fortfarande vandrar på den medeltida marknivån.

I Stadshotellets vindlande korridorer vandrar ibland ett kvinnligt väsen som även har setts av många gäster under årens lopp. Det är okänt vem kvinnan kan vara men hon verkar inte ha någon större skrämmande effekt på hotellets gäster.

I det Örströmska huset, som idag inrymmer Arboga museum, lär både grosshandlare Örström och hans fastrar finnas kvar. Örström själv verkar inte ha något emot besökare medan fastrarna som huserar på tredje våningen inte verkar lika gästvänliga. Ibland kan man ännu idag på andra våningen förnimma grosshandlarens närvaro genom cigarrdoften som han omger sig med.

Det sägs att Arboga stadskällare också inhyser mystiska figurer, och då talar vi inte om kroggästerna, utan om andra mer okulta gäster däribland en kvinnlig sådan som sägs var en krögarhustru som går igen.

Vandringen avslutades inne på museigården där vi bl.a fick berättat om alla mystiska underjordiska gångar som lär finnas under Arbogas gamla stadskärna. I den gamla museibyggnaden kan man då och då bakom gardinerna även förnimma personer i fönstren trots att byggnaden inte inrymmer några boenden.

Innan vi så skildes åt fick vi från vår ciceron rådet att när vi stöter på något av Arbogas gamla spöken så ska vi vara snälla mot dem för att inget ont ska hända oss. Med det rådet klingande i öronen tackade vi i seniorgruppen vår ciceron med en rungad applåd.

Tro´t den som vill hälsar författaren till detta reportage Bengt-Åke Pålsson.

Inger Kåberg Johansson

Foto: Roland Persson
Foto: Roland Persson

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-