Insänt
08:08 | 8 mars 2024

Kvinnors roll i fredsförhandlingar

Det var temat för HF Aktiva Kvinnor i Köpings månadsmöte inför internationella kvinnodagen.

Anette Uddqvist, född och uppvuxen i Köping, numera boende i Stockholm, var inbjuden att berätta om sitt arbete som kanslichef för den ideella organisationen Operation 1325 som arbetar för att främja genomförandet av FN´s säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet.

Resolutionen kom till för att säkerställa att kvinnor inkluderas som aktörer för fred oh säkerhet. Kvinnor på verkas på ett annat sätt än män i och av konflikter och det är därför av yttersta vikt att även deras perspektiv och upplevelser tas med i fredsbyggande och konfliktförebyggande.

Kvinnor utgöt 50 procent av jordens befolkning och det borde bara helt självklar att lyssna på deras röster. Studier visar att fredsförhandlingar som inkluderar kvinnor ofta håller längre än de som bara innehåller män.

Anette berättade om organisationens arbete i Sverige där fokus ligger på kommunikation och kunskapshöjande aktiviteter samt påverkan mot regering och utrikesdepartementet. Hon berättade också om samarbetet med partners internationellt i framförallt Palestina, Turkiet, Jemen, och Sudan. Där ligger fokus på att sprida kunskap och höja självförtroendet hos unga kvinnor, fred och säkerhet.

Drygt 70 medlemmar i Husmodersföreningen Aktiva Kvinnor i Köping deltog vid föreläsningen som inleddes med en måltid och av avslutades med kaffe och kaka och påföljande lotteridragning.

Vid tangentbordet
Cristina Hahre
Ordförande


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-