Insänt
08:53 | 11 mars 2024

SPF Köpingshus medlemsmöte den 6 mars

Mötet lockade en fullsatt aula på mötesplats Tunadal.

Kognitionsteamets Linda Jakobsson.

Programmet för dagen var presentation av Kognitionsteamet/Demensteamet i Köpings kommun. Specialistsjuksköterskan Linda Jakobsson informerade att förutom henne så består teamet av Leg. Arbetsterapeut Kimmo Viljamaa.

Linda berättade att det finns ett hundratal Kognitiva sjukdomar och att drabbas av en kognitiv sjukdom (demenssjukdom) förändrar livet för både den som drabbas och deras anhöriga. Teamet handleder, utbildar och stödjer alla som på något sätt kommer i kontakt med personer med en kognitiv sjukdom. Övriga ansvarsområden är: Dagverksamheten stugan, BPSD – team (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Demenssamverkan och Primärvården/slutenvården.

 

Samarbeten med Anhörigteam, Bergslagens sportcenter, Polisen och Hemköp. Några viktiga saker för att fördröja en kognitiv sjukdom är olika sociala kontakter, ändra på saker exempelvis läsa andra tidningar, dricka kaffe med vänster hand, motionera/promenera. Linda Jakobsson avtackades med varma applåder och med ett luffarslöjdsträd.

Vid pennan
P-G Markström


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-