Okategoriserade
09:08 | 27 mars 2013

Besked i dag: Kalklinbanan ska rivas

Det har varit många turer kring den 42 kilometer långa Kalklinbanan mellan kalkbrottet i Forsby och Nordkalk i Köping. I flera år har Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland tillsammans med organisationer kommuner och Kalklinbanans ägare Nordkalk försökt att hitta en lösning för finansieringen av banans fortsatta framtid. Nordkalk har förklarat att de inte är intresserade av att äga och förvalta linbanan vid en eventuell byggnadsminnesförklaring. Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Västmanland står det nu klart att ingen annan heller vill ta på sig att äga och underhålla banan. Eftersom det inte finns någon långsiktig lösning för förvaltning och finansiering har därför Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland beslutat sig för att inte byggnadsminnesförklara Kalklinbanan trots att det i flera utredningar har konstaterats att den är unik och har ett högt teknikhistoriskt värde som bör bevaras. – Även om kalklinbanan har höga kulturhistoriska värden så måste vi ha respekt för att förvaltningen av den skulle innebära ett stort ekonomiskt åtagande. Det finns tyvärr inga förutsättningar för att förklara kalklinbanan som byggnadsminne säger landshövding Ingemar Skogö i ett pressmeddelande. Nu planerar Nordkalk att riva Kalklinbanan men först kommer Kalklinbanans Vänner att få dokumentera banan och dess historia. – I den här situationen är det bra att vi kan ställa upp med medel för att detta viktiga kulturarv ska bli en bestående del av traktens historia säger landshövding Liselott Hagberg. Kalklinbanan byggdes 1941 för att forsla kalksten från kalkbrottet i Forsby till kalkfabriken i Köping nuvarande Nordkalk. Den togs ur bruk 1997 för att den inte längre var lönsam. Magazin24.se ringde upp Länsstyrelsen för få att ytterligare information. – Vi har sedan 1997 väckt frågan om byggnadsminnesförklaring. Om vi inte har någon ägare och någon ekonomi för ett objekt kan vi inte göra ett byggnadsminne av det säger Bo G Svensson biträdande länsantikvarie Länsstyrelsen Södermanland till Magazin24.se. – Nordkalk har tillsammans med bland andra Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland hjälpt till att arbeta med att få till ett nytt ägarskap och trots stora försök har man inte lyckats med det fortsätter han. Skulle det gå att rädda Kalklinbanan genom att en rik privatperson går in och tar över ägandet? – Kommer det en ny ägare som är villig att ta på sig det så kan man starta om det här så att säga. Dock har utredningen pågått länge och någon sådan person har inte dykt upp säger Bo G Svensson till Magazin24.se.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-