DEBATT
07:47 | 6 december 2023

Debatten angående Köpings VA-skuld går vidare

Varför är en lösning med torrtoa endast aktuell på Runskär, men inte vid Norrmälarstrand med tio fritidshusområden glest utspridda på en sträcka på 8 km?

Foto: Pixabay/arkiv

Genmäle på Per Ågrens svar 6 november om hur stor är Köpings kommuns VA-skuld?

”Köping växer”, behovet av ny VA-infrastruktur till nya bostads-och verksamhetsområden ökar säger Per Ågren i sitt svar på frågan om kommunens VA-underhållsskuld. Enligt SCBs befolkningsstatistik 31/10 2023, hade Köpings befolkning minskat med 103 invånare från 26 120, 2022-12-31 invånare till 25 977 invånare.

Befolkningen minskar, trots att Köping tvångsansluter fritidshusområden Norrmälarstrand till kommunalt verksamhetsområde, dock inte de 23 fritidshusen på Stora Aspholmen samt de 47 fritidshusen på Runskär som ligger väldigt tätt intill det kommunala utomhusbadet vid Malmön.

Departementschefen sade i den första vattentjänstlagen 1955 att om det är 15-20 fastigheter som ligger tätt intill varandra, det vill säga en sammanhängande bebyggelse, ska kommunen ansvara för VA. Av Köpings översiktsplan beträffande fritidshus står att ” i de mer tättbebyggda områdena krävs gemensamma lösningar för att dricksvatten-och avloppsfrågorna ska kunna lösas på ett långsiktigt hållbart sätt”.

Varför är en lösning med torrtoa endast aktuell på Runskär, men inte vid Norrmälarstrand med tio fritidshusområden glest utspridda på en sträcka på 8 kilometer? Har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet enligt LAV § 51 godkänt torrtoalösning på Runskär? VA-i-tidens grundinställning är att enskilda VA-lösningar i huvudsak är att föredra av såväl ekonomiska som miljöskäl.

Målet säger Ågren är att VA-verksamheten ska omsätta 1 procent av det totala VA-systemet/år.

Vad menas?
Vem har satt detta mål?
Hur stora investeringar uttryckt i miljoner kr innebär detta mål?

25 miljoner kr har reinvesterats de senaste tio åren i ledningsförnyelse och anläggningsförnyelse enligt Ågren, som dock inte besvarar frågan om hur stor VA-underhållsskuld som Köping har av de 1000 miljarder kr för 290 kommuner, ett genomsnitt på 3,44 mkr/kommun.

Hur är åldersstrukturen i ledningsnätet?
Är flertalet ledningar från 1920-1960?

Vi har ett relativt normalt slitage med cirka 8-14 läckor per år mot tidigare 25-30 läckor per år med ett reinvesteringsbehov på 15-20 mkr/år framhåller Ågren. Dricksvatten är ju enligt miljöbalken ett livsmedel alla ska hushålla med. Då vattenläckorna i Sverige enligt SCB ligger på 25% måste målet vara en nollvision med tanke på de allt lägre grundvattennivåerna i Sverige som övriga världen.

2006-2016 var antalet anslutningar begränsade, därav en taxa som släpade efter den faktiska kostnadsutvecklingen säger Ågren.

Har det inte byggts något 2006-2016? Tror att det byggdes då befolkningen mellan 2005–2015 ökade från 24 646 till 25 557 enligt SCB. Sanningen är väl den att de ansvariga på VA-enheten underlåtit att avisera behovet av en justering av VA-taxan utifrån den faktiska kostnadsutvecklingen, och därför tvingas politiken att rekordhöja 60 procent januari 2016 och ytterligare 60 procent november 2016, det vill säga 120 procent på 10 månader, liksom höjningen med 43 procent fast avgift respektive 28 procent för vattenförbrukning.

Det geopolitiska läget i vår del av världen har allvarligt försämrats vilket leder till en allmänt ökad säkerhetsnivå för såväl IT-säkerhet som fysisk säkerhet säger Ågren. Äntligen insikt.

Vilka säkerhetsåtgärder avser kommunen att vidta för att förhindra exempelvis attacker på VA-ledningar på Mälarens botten från Norrmälarstrand likt vad som hänt i Ukraina eller för att hindra en cyberattack eller fysisk attack för att slå ut Norsaverket?

VA-verksamhetens ekonomi har förändrats på grund av räntehöjningarna enligt Ågren. VA-konsumenterna upplever samma ekonomiska stålbad med höjda VA-taxor parat med höjda levnadskostnader i övrigt, men de kan inte själva höja sin lön eller pension.

Bedrivs VA-verksamheten kostnadseffektivt?

Varför är VA-taxeutvecklingen i så fall enligt Nils Holgerssonrapporten dubbelt så hög i relation till den allmänna kostnadsutvecklingen, KPI?

Vad kommer anslutningskostnaden vid Norrmälarstrand att bli? Sannolikt inte mellan de ca 210 -ca 310 tkr/fastighet som angetts, baserat på SWECOs kostnadskalkyl 2016 för 235 fastigheter, på totalt 84 mkr?

Vad kommer fastighetsägarna att få betala?

Lars-Göran Carlsson
Ordförande i den nationella föreningen VA-i-tiden


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

 

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-