DEBATT
09:50 | 20 november 2023

Tankar om framtidens sjukvård i Köping

Överväg detta önskar debattören.

Köpings sjukhus. Foto: Region Västmanland/Arkiv

Många har uttryckt sina farhågor kring den eventuella nedläggningen av akutmottagningen i Köping som just nu utreds av Region Västmanland. Men ingenstans har jag läst om vad region och kommun har för visioner kring framtidens vård i Köping.

Köpings sjukhus är en stor arbetsgivare som vi behöver värna om. Akutmottagningen brukar ha en attraktionskraft för sjuksköterskor och läkare. Självklart vill vi ha den kvar. Men hur kan vi utveckla sjukhuset till att erbjuda en mer nära vård för våra invånare och utmärka oss från de andra sjukhusen?

Om Medicinkliniken ihop med Köpings kommun och näringsliv kan visa på nytänkande och innovationskraft kan vi ta stora kliv mot Nära vård och öka intresset av Köping på nationell nivå.

Jag råder er till att överväga följande idéer:
1. För att vården ska bli verkligt nära och sömlös behöver personal i region och kommun arbeta ihop på en annan nivå än idag. Ett gemensamt kliniskt träningscentrum för Köpings sjukhus, närliggande kommuner och vårdcentraler samt studenter kan bli en gemensam mötesplats där vi utvecklas och lär av varandra. Den första av sin sort i Sverige!
2. En klinisk utbildningsavdelning där studenter från olika professioner under handledning arbetar i team med att vårda patienter gör Köping till en given stark samarbetspartner till det närmaste universitetet.
3. En barnmorskeledd enhet på sjukhuset där våra lokala barnmorskor kan följa de gravida från mödravårdscentral till förlossning. Det är en utveckling som efterfrågas av både de födande och barnmorskeprofessionen.

Detta är bara några av mina personliga visioner för sjukvården i Köping. Vad har ni för visioner?

Jenny Löyttynen
Distriktssköterska och utbildningssjuksköterska
Köpings kommun


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-