Debatt
10:27 | 25 juni 2020

Debatt: VA-branschen och kommunerna sänker hela klimat- och miljöarbetet

Debattartikel från föreningen va-i-tiden.se.

För närvarande pågår eller planeras en rad VA-projekt i landet. Med tanke på verksamhetens påverkan på klimat och miljö är det mycket anmärkningsvärt att sektorn ännu inte tagit fram en färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. En rad tunga industri-, transport- och industrinära branscher har gjort sin hemläxa men inte VA-industrin.

Med tanke på att samhället 2045 ska vara klimatneutral har ett av våra mest centrala samhällsområden, vatten och avloppsförsörjningen, ännu inte bekänt färg. En samhällsinvestering i storleksordningen 700 – 900 miljarder, som visar sig inte leverera. Varken socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

I Köpings kommun, lokaliserat så långt västerut i Mälaren man kan komma, planeras för ett omfattande VA-projekt. Problemet för kommunen är att de boende och fritidshusboende inte vill ha en omfattande utbyggnad eftersom man redan har godkända, hållbara lösningar. Kommunen har dock i vissa fall underkänt lokala lösningarna trots att kvalificerade forskare och konsulter visat att de fungerar alldeles utmärkt.

Efter lokal VA-avskiljning och naturlig infiltration är vattnet tjänligt som dricksvatten. De kommunala lösningarna däremot skulle förvärra utsläppen av fosfor och andra ämnen som passerar det nuvarande kommunala reningsverket.

Hur kan det vara möjligt att ett storskaligt tekniskt avancerat system övertrumfas av små lokala VA-lösningar? Det visar sig att en stor del ämnen, gifter, medicinrester etcetera passerar våra kommunala reningsverk helt orenat. Bajsvattenskandalen i Köpenhamn har en motsvarighet på den svenska sidan Öresund.

Tyvärr verkar varken våra rikspolitiker eller lokalpolitiker ha kunskaper att så är fallet. Räknar man samman vad VA-systemet producerar i form av växthusgaser för all rörläggning, grävning, sprängning, all materialanvändning och allt slam som läggs på våra åkrar och ämnen som genererar alger och döda bottnar är det lätt att häpna.

Det positiva är att det finns alternativa VA-lösningar i Köping men också för resten av Sverige. I Sveriges mest miljöprofilerade och prisbemängda kommun, Helsingborg, har man till och med börjat med separerade och växtnäringsproducerande VA-lösningar för en helt ny stadsdel. För landsbygden finns flera alternativ där det mest radikala varken använder vatten eller avlopp. Här produceras den bästa växtnäringen och jord för eget eller lokalt bruk.

Kostnaden, och därmed möjligheten för alla att behålla sina stugor och fritidshus, är så låga att alla har råd. Detta till skillnad mot kommunala, storskaliga och miljö- och klimatvidriga lösningar utan framtid. Löser vi inte detta akuta problem kommer vi inte heller lösa några av våra miljö- och klimatmål. Och det är nu bråttom!

för VA-i-tiden.se

Anders Segerberg, civilingenjör, Köping

Ulf Svensson, civilekonom, Stockholm


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Kommentera artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-