Debatt
08:33 | 8 februari 2024

”Förändrad utbudsstruktur Akutsjukvård i Region Västmanland”

Debattartikel signerad Urban Liwing, före detta Hälso- och sjukvårdschef KAK.

Sjukhuset i Köping. Foto: John Samuelsson

Jag har läst rapporten och föreslaget till beslut med stort intresse – efter att ha verkat 30 år i hälso- och sjukvården.

En av de största frågetecknen gäller den ekonomiska redovisningen. Kan verkligen landstingets politiker fatta ett beslut med ett underlag som enligt slutrapporten konstaterar, sidan 13, ”Uppgifterna i beräkningarna skall därför ses som nivåer och inte som verifierade absoluta tal”.

Det finns även ett antal andra oklarheter och frågor som inte har belysts i slutrapporten.

Skall Region Västmanland finnas kvar som administrativ enhet? M och KD har agerat kraftfullt för att avskaffa den regionala nivån.

Vilken roll skall lasarettet i Västerås spela i en framtida landsomfattande struktur? Hur många sjukhus behövs på de olika nivåerna? Vilka specialiteter kommer på grund av kommande ekonomiska underskott att centraliseras enbart till Universitetssjukhus?

Finns det någon analys som belyser vad som behövs för att klara kommande pandemier och det förändrade säkerhetspolitiska läget?

Jag liksom Riksförbundet HjärtLung Västmanland saknar konsekvensberäkningar av eventuell nedläggning av en väl fungerande Akutmottagning och Hjärtintensiv vid Köpings lasarett.

Hur många beräknas avlida på grund av ökade transporter? Finns något i utredningen om miljökonsekvenser?

Några andra frågor:
– ”Utbildningstjänster för läkare i Köping upphör och utbildningsmöjligheter för andra yrkeskategorier påverkas” Slutrapporten sid 3. Hur kommer detta att försvåra personalförsörjningen?
– Är det ekonomiskt försvarbart att riva ett sjukhus – har detta skett i modern tid? Wallenberg den äldre sa ”Stenhus river man inte”.
– Finns det några nya kvalitetsmått för akutmedicinsk vård i Västerås och Köping som indikerar att förändringar behöver genomföras i Västerås eller Köping?
– Finns det någon uppgift om regionala konsekvenser för övriga Västmanland vid denna centralisering?

Vid Landstingets Västmanlands bildande och dess första möte fanns det ett förslag på att inrätta enbart ett lasarett i Västerås. Detta förslag röstades ner.

Urban Liwing
Före detta Hälso- och sjukvårdschef KAK
Före detta Ekonomichef Södra förvaltningsområdet, Stockholms läns landsting
Före detta Lärare Hälso- och sjukvårdsekonomi, Stockholms Universitet  


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-