Debatt
08:15 | 22 januari 2024

Sturevallens vara eller inte?

Debattartikel från Socialdemokraterna i Arboga genom Bo Molander.

Sturevallen i Arboga.

Under fullmäktige nu den 25 januari kommer ett beslut att tas om en fortsatt planering för nedläggning av Sturevallen för att bereda plats för bostäder. Utredningar och underlag finns utarbetade för en nedläggning. Det finns tyvärr ingen utredning som tittar på möjligheterna och fördelarna med att utveckla Sturevallen i sin befintliga form. Varför man enbart går fram med en inriktning när man vet att viljan hos befolkningen är mycket tveksam är för mig ett svek.

Den här frågan har varit en allmän diskussion under främst valrörelsen 2022.

I de dialoger som genomförts av främst Socialdemokraterna har det med väldigt stor majoritet visat på att Arbogas befolkning ser ett bevarande av Sturevallen. Många medborgare ser också en vilja till att rusta arenan samt möjligheten för att utveckla den än mer och att skapa en aktiv centrumkärna.

Bo Molander (S).

Att Arboga behöver skapa mer rörelse i centrumkärnan är ingen nyhet. Handeln i centrum har stora delar av underlaget för sin verksamhet i besöksnäringen till Arboga. En aktiv mötesplats som Sturevallen har goda förutsättningar att ge Arboga centrum de förutsättningarna. Samtidigt som vi skapar centrala aktivitetsytor inte minst för våra barn och ungdomar.

Vi har en nystartad fotbollsförening i Arboga, Arboga Stad SK. Laget har valt Sturevallen som hemarena med en målsättning att kliva upp i seriesystemet. De kommer såklart locka många nya aktiva medlemmar men också en publik. Förstå att kunna gå till Sturevallen framöver och se en derbymatch mellan Arboga Södra – Arboga Stad. Caféer, restauranger och korvförsäljare skulle jubla. Är det inte i den riktningen vi vill utveckla Arboga?

Bostadsbebyggelse skulle avsevärt minska intresset till att besöka Arbogas centrala delar. De tillsammans med en öppning för biltrafik på Nygatan (som är långt fram i diskussionerna) skulle med all sannolikhet kraftigt försämra besöksfrekvensen till vår centrumkärna. Arboga har väldigt fina ytor i central närhet som skulle vara betydligt mer attraktiva för bostadsbebyggelse än vid en järnvägsperrong. De skulle stärka förutsättningarna för inflytt av nya invånare till staden.

Att jag är en förespråkare för ett bevarande och en utveckling av Sturevallen kommer inte som någon nyhet för de insatta. Jag sitter i fullmäktige på väljarnas mandat. Såklart har vi en representativ demokrati i Sverige där väljarna valt oss att i förtroende fatta beslut som går i deras väg.

Men nu är vi inför ett beslut som har stort allmänintresse och på bordet ligger en fråga där vi vet med stor sannolikhet att Arbogas befolkning eventuellt vill något annat. Då behöver vi innan beslut säkerställa med exempelvis en medborgardialog att vi verkligen fattar ett beslut som ligger i väljarnas intresse. Det här är ett stort beslut som påverkar Arbogas stadsbild för all framtid.

Att inte kunna ta oss den tiden för en dialog är att svika väljarnas mandat, som vi är valda för att förvalta.

Socialdemokraterna genom Bo Molander


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-