Debatt
14:30 | 2 april 2024

Svar på Daniel Åkervalls replik den 27 mars

Slutreplik från Johan Gröndal, PR-ansvarig, Plagazi AB.

Tänkt fabriksområde vid Sjötullen.

Den 25 mars publicerade Magazin24 en debattartikel med rubriken ”Medborgarlöfte om vätgas i Köping” skriven av Daniel Åkervall, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Köping. Den kan du läsa här. 

Dagen efter, den 26 mars, publicerades ett svar från Plagazi som hade rubriken ”Plagazi svarar på Daniel Åkervalls debattartikel”. Den kan du läsa här. 

Den 27 mars svarade Daniel Åkervall på Plagazis replik i en debattartikel som hade rubriken ”Replik PR-ansvarig Plagazi, Johan Gröndal”. Den kan du läsa här. 


Nu har Johan Gröndal, PR-ansvarig, Plagazi AB, i sin tur svarat på Daniel Åkervalls replik:

Svar på Daniel Åkervalls replik den 27 mars

Vi fortsätter med korrekt information om vår verksamhet. Här kommer svar för att klara ut missuppfattningar samt att ge en rättvisande bild av vår planerade verksamhet.

Storskalig kommersiell koldioxdinlagring

Koldioxidlagring bygger på teknologier som redan är utvecklade och används i olika delar av världen i fullskalig kommersiell skala. Tekniken och lagringen är väl studerad och bevisad. Under 2020 utnyttjades endast 1/10.000 del av kapaciteten för lagring.

I IPCC:s (Förenta Nationernas klimatpanel) rapport angavs att andelen koldioxid som hålls kvar i lämpligt utvalda och förvaltade geologiska reservoarer med stor sannolikhet kommer att överstiga 99 % under 100 år och sannolikt överstiga 99 % under 1 000 år. Sannolikheten för läckage på lämpligt utvalda och hanterade lagringsplatser är med andra ord minimal. EU:s regler anger ansvaret för underhåll och inspektion.

Vi samarbetar med ett antal större företag för att möjliggöra gemensam transport och lagring.

Avfallshantering

Det avfall vi avser förgasa är industriellt plastrikt avfall. Exempel på det är uttjänta vidturbinblad och plastrester från fordonsindustrin. Idag går dessa inte att återvinna men vi kan cirkulera dessa till vätgas. Avfallet kommer levereras under kontrollerade förhållanden.

Fjärrvärmepriser

Konkurrenskraftiga priser innebär att vi, i konkurrens med andra, hoppas kunna vinna en upphandling. Vi har en kostnadseffektiv process för framställning av vätgas. Processen skapar även spillvärme som kommunen visat intresse för. Vi hoppas förstås att vårt pris på spillvärmen ska vara konkurrenskraftig.

Slutreplik

Mirakel eller ej – företagande, innovation och konkurrens har fungerat rätt bra under lång tid i Sverige. Vi är övertygade om att Köping Hydrogen Park ska bli en modell för hållbar och innovativ energiproduktion som Köpings invånare kan vara stolta över.

Johan Gröndal
PR-ansvarig
Plagazi AB


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-