Debatt
13:21 | 26 mars 2024

Plagazi svarar på Daniel Åkervalls debattartikel

”Vi vill bidra med korrekt information angående vår verksamhet”, skriver PR-ansvarig Johan Gröndal.

Tänkt fabriksområde vid Sjötullen.

Under måndagen, den 25 mars, publicerade Magazin24 en debattartikel med rubriken ”Medborgarlöfte om vätgas i Köping” skriven av Daniel Åkervall, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Köping. Den kan du läsa här. 


Nu svarar Plagazi AB på Daniel Åkervalls debattartikel:

Vi vill bidra med korrekt information angående vår verksamhet och dess påverkan på miljön.  Vår process för vätgasproduktion genom återvinning av avfall som omvandlas till energi, är i linje med EU:s direktiv och kvalificerar vår metod under EU:s Förnybarhetsdirektiv (RED III), vilket är både hållbart och fossilfritt. Genom vår patenterade process för att omvandla avfall till energi, positionerar vi oss inom kategorin av ”Bio-gas” eller ”Recycled Carbon Fuel”.

Svar på Daniel Åkervalls påståenden:

  1. ”Kraftigt ökade utsläpp av klimatskadliga växthusgaser”. Detta stämmer inte. Genom vår teknik för återvinning av avfall och produktion av hållbar vätgas ersätter vi fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen. Genom att använda vätgas som bränsle skapas endast vatten som utsläpp, inte koldioxid eller andra växthusgaser. Avfallet som tidigare har gått till förbränning, återvinns istället där vi även fångar upp koldioxiden och permanent lagrar dem.
  2. ”Stor negativ lokal miljöpåverkan”.
    Vi har genomfört en noggrann miljökonsekvensbeskrivning för vår anläggning i Köping. Resultaten visar på minimal miljöpåverkan lokalt samtidigt som betydande positiv miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp när vätgasen ersätter fossila bränslen.
  3. ”Minskad attraktionskraft vilket leder till färre jobb och sämre prisutveckling på bostäder i Köping”.
    Vi är övertygade om att vätgasmarknaden kommer att bli mycket betydande i framtiden och att etableringen av Köping Hydrogen Park kommer att öka attraktionskraften i staden. Genom detta projekt planerar vi att skapa direkta arbetstillfällen och förhoppningsvis skapas indirekta till exempel med anställning av lokala underentreprenörer.
  4. ”Privatisering av fjärrvärmeproduktion med högre fjärrvärmepriser över tid ”.
    Vårt fokus är att erbjuda konkurrenskraftiga priser och att skapa en god affärsrelation med kommunen . Såväl vi som kommunen har nytta av att träffa ett långsiktigt avtal som innefattar både leverans och prisstabilitet.

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om vår verksamhet och svara på dina frågor.

Johan Gröndal
PR-ansvarig
Plagazi AB


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-