Tips för dator och mobil

Tillgänglighet och hjälpmedel

Många av dagens digitala verktyg har hjälpmedel för tillgänglighet för förbättrad läsbarhet.

Här tipsar vi om olika hjälpmedel för tillgänglighet i de vanligast dator- och mobilsystemen på marknaden. Sidan behandlar följande områden:

  • Anpassad textstorlek
  • Öka bildskärmens kontrast
  • Uppläst text

Anpassad textstorlek

Det är möjligt att öka textstorlek generellt i datorn och mobilen. Det finns även separata inställningar för ökad textstorlek i webbläsare (kallas även för zoom).

1. Generella inställningar för textstorlek i dator och mobil

iPhone och iPad
Justera inställningar för skärm och textstorlek

Android
Teckenstorlek och visningsstorlek

MacOS
Ändra skärmupplösningen

Windows
Ändra storlek på text

Chrome OS
Zooma in eller förstora Chromebook-skärmen

2. Webbläsarinställningar för textstorlek i dator och mobil

MacOS
Ändra textstorleken eller zoomnivå i Safari

iPhone och iPad
Ändra inställningar för textstorlek, visning i Safari

Google Chrome i dator
Ändra storlek på text

Chrome OS
Ange teckenstorlek för alla webbsidor

Android
Ändra storlek på text på webbsidor

Firefox i dator
Hur du använder zoomfunktionen

Windows
Ändra teckenstorlek i Microsoft Edge


Öka bildskärmens kontrast

Datorn och mobilen har inställningar för ökad kontrast.

MacOS
Bildskärmsinställningar för hjälpmedel

iPhone och iPad
Inställningarna för skärm

ChromeOS
Aktivera högkontrastläge

Android
Text med hög kontrast

Windows
Använda högkontrastläget


Uppläst text

Datorn och mobilen har hjälpmedel för att läsa upp skriven text.

MacOS
Höra datorn läsa upp dokument

iPhone och iPad
Läsa upp skärmen, markerad text och tal vid skrift

Android
Använda Textuppläsning

Chrome OS
Lyssna på uppläst text

Windows
Högläsning i Microsoft Edge


För vidare information om hjälpmedel hänvisar vi till tillverkarnas infosidor: AppleGoogleMicrosoft


Översätt magazin24.se  |  Translate magazin24.se

Kommentera artikeln

+
-
GRATISTIDNINGARNA

Magazin24 – Årets lokala insats 2023

Magazin24 – Årets gräv/artikelserie 2023

Magazin24 – Årets lokalsajt 2020