Västmanland
12:14 | 19 augusti 2021

Färre fotgängare och cyklister dör i trafiken

121 svåra olyckor rapporterats in i länet de senaste fem åren – forskare: "Viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken".

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. Foto: Försäkringsbolaget If

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. Här i Västmanland rapporterades totalt 558 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon under åren 2016 till 2020. Av dessa ledde 121 till måttliga, svåra eller dödande skador. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

Sett över hela Sverige har dödsolyckor minskat stadigt under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år, enligt statistiken. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If, i ett pressmeddelande.

Nu vid skolstarten är det många barn som ska ut i trafiken. Att ta sig dit till fots eller på cykeln gynnar både hälsa och miljö, men sätter också extra ljus på frågor om trafiksäkerhet. Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Sverige, men av de 558 olyckorna som rapporterades i Västmanland under de senaste fem åren var barn inblandade i 121, i de flesta fallen med lindriga skador.

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

I Västmanland rapporterades 18 olyckor in under senaste femårsperioden där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.

– Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken. Det gäller särskilt unga trafikanter som inte har så stor vana att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.

”Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken”, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.Foto: David Eriksson/Arkiv

Enligt försäkringsbolagets analys är det generellt längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker. Där spelar hastigheten en stor roll för svåra olyckor.

– De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste, säger Irene Isaksson Hellman.

 • Tips från If för säkrare skolväg:
  Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra: Använd alltid hjälm när du cyklar
 • Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
 • Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut
 • Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
 • Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan
 • Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
 • Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
 • För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss utan att se sig om ordentligt
 • Att gå eller cykla till skolan främjar hälsa och välmående, lär barnen att agera med förstånd i trafiken och hjälp dem att finna en trafiksäker väg

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-