Hallstahammar
19:03 | 11 juni 2018

Hallstahammar tar plats i världsomspännande nätverk

Blir fjärde svenska staden att vara med i nätverket.

Foto: Pixabay.com

Hallstahammars kommun meddelar att de som en av fyra kommuner har blivit godkänd medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Nätverket har 600 medlemmar över hela världen.

Syftet är att utveckla äldrevänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för äldre.

Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder och täcker därigenom 113 miljoner medborgare. I Norden finns Norge representerad via Oslo och Trondheim, Finland via Tammerfors och Island via Reykjavik. I Sverige är i dagsläget endast Uppsala, Göteborg, Stockholm och nu Hallstahammar med i nätverket.

– Kommunen ska med stöd av WHOs ramverk utveckla äldrevänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för våra äldre. Det behövs ett särskilt ”äldreperspektiv” på planeringen för att kunna uppnå en äldrevänlig kommun. WHO:s ramverk för äldre vänliga städer är precis ett sådant, säger projektledaren Jari Heikkinen tiill Hallstahammars kommuns hemsida.

“Genom nätverket kan Hallstahammars kommun utveckla och dela med sig av erfarenheter och initiativ där kommunen varit och är framgångsrik med städer över hela världen. Det finns många initiativ på äldreområdet där kommunen varit mycket framgångsrik, t.ex. vad gäller fallprevention med antihalkkampanjer/halkfria vägar, uppsökande verksamhet, äldreombud, avgiftsfri kollektivtrafik, träffpunktsverksamheter, avgiftsfria äldregym både ute och inne, Hälsans stig, tillgänglighetsarbetet i allmännyttan, väntjänst och seniormässor för att nämna några”, skriver Hallstahammars kommun.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-