DEBATT
13:30 | 6 mars 2023

Ledsen PRO!

Ställ inget hopp till att politiker ska stödja respektavståndet.

Foto: pxhere

Först om politikers egen position hotas av respektavståndets urholkning skulle de agera,men allt tyder på motsatsen.

Ingen har väl glömt när M Andersson (S) nyligen i utbyte mot kravet från (V) om  en extra tusenlapp/månad i garantitillägg till utvalda  grupper  ”köpte”sig posten som statsminister för skattebetalarnas  pengar. Där raderades en hel  del av respektavståndet ut utan att det på något sätt tycktes störa Anderssons rättspatos.

Garantitillägget 2022 beslutades som ett desperat trick att hålla (S) kvar vid makten fram till ordinarie val. Under årens lopp har de inkomstgrundade pensionerna  konstant sackat efter lön- och garantipensionsutvecklingen .

Stora pensionstillgångar har under årens lopp Sveriges regeringar snott åt sig då statskassan sinat Men respektavstånets urholkning har i huvudsak skett genom snedvriden ”bidragshysteri”  och i praktiken inverterats till det omvända, alltså där garantipensionen med systematiskt bifogade bidrag kan ge långt mer än en  normalstor
inkomstpension för de äldsta pensionärer utan bidrag. Det strider givetvis mot rimlig logik, men sådant får inte störa politiskt spel.

Så här kan det se ut:
En  person  som bott i Sverige i 40 år och aldrig genomfört en enda  arbetsdag i Sverige får ut max 10 631 kronor i garantipension, varav garantitillägget är skattefritt.
Därtill max 6 550 kr oskattat i bostadstillägg (omräknat till skattat belopp 8 730 kronor).
Det ger summan:19 361 kronor/månad, andra bidrag oräknat.

Det betyder att  alla ni som efter ett fyrtioårigt arbetsliv har lägre pension utan bidrag  än garantipensionärens 19 361 kronorr  är alla de
stora förlorarna.

Garantipensionären med sina 19 361 kronor får garantitillägg, medan den som har en arbetsrelaterad pension på 14 346 kronor inte får en krona av tillägget. I den kontexten hade det varit lönsamt att ha  avstått helt från att arbeta.

Garantipensionens garantibelopp år inte prestationsbaserat och borde då som systemet tillämpas hanteras som  kapitalbeskattad gåva tillsammans med övriga bidrag.

Här framstår det  absurda att garantipensionären i exemplet med 19 361 kronor/månad premieras  med delvis skattefrihet medan pensionären med helt prestationsbaserad skattepliktig inkomstgrundad pension på 14 346 kronor ställs utanför rätten till  garantitillägget. Om någon kallar upplägget för idioti, skulle nog inte många protestera
 
Hur kan detta hända och varför?
Jo! Den som jobbat ett helt arbetsliv och blivit pensionär i Sverige är inte längre en ”produktionsenhet” utan bara en  belastning  som politiker inte behöver göra sig till för. Man vet att den vanliga pensionären ställer in sig i ledet utan att utnyttja sitt enda maktmedel att i gemensam sak, vart fjärde år vid politiska val, sätta politikerna på plats. I stället visar historien att ett gynnande av grupper som ger tillfällig egen politisk framgång, om än orimligt och kortvarigt, prioriteras i svensk politik.

Därför PRO har ni en hel del att jobba med om ni ska få de politiker som har sin exklusiva försörjning på Helgeandsholmen att
korrigera sig till att inte en enda ”fullskalig” (40 år) tjänstepension understiger en enda garantipension med vidhängande bidrag.

Ruben Schackensparre


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-