KRÖNIKA
15:00 | 16 februari 2024

Vad skulle Olof Palme säga om Socialdemokraterna i Köping?

Socialdemokratin är en frihetsrörelse, sa Olof Palme. I Köping agerar S som ett maktparti som skapar vanmakt hos folket. Bäva månde S i Köping inför valet 2026.

Köpings socialdemokrater har all anledning att frukta kommunvalet 2026. Var finns visionerna? Var finns självkritiken? Var finns frihetsvindarna? Varför denna maktfullkomlighet, detta politiska självskadebeteende, som gör att Socialdemokraterna i Köping lockar allt färre väljare, val efter val?

Köpings socialdemokrater kan inte förneka den tydliga trenden: tillbakagång, sedan länge. 1998 hade Socialdemokraterna 28 mandat i kommunfullmäktige. Sedan dess har det bara gått utför, med 16 mandat i valet 2022.

Bara i Kolsva har Socialdemokraterna på två val, 2018 och 2022, gått från 44 procent av väljarna till 22 procent. I valet 2018 tappade Socialdemokraterna mycket stort till SD. Förklaringen är enkel. Socialdemokraterna lade ned Kolsva kommundelsnämnd, ett beslut som nästan ingen i Kolsva gillade,

En medborgardialog arrangerades av kommunledningen i Malmahallen. 600 personer kom. I panelen bland annat Elizabeth Salomonsson (S), Andreas Trygg (V) och Ola Saaw (M) samt dåvarande kommunchefen, Sara Schelin.

Läkaren Jonas Tilly var ledare för alla dem som sade Nej till nedläggning av Kolsva kommundelsnämnd. Han ställde första frågan till makthavarna i panelen:

”Vad kan framkomma här i kväll som kan få er att tänka om, ändra era planer?”

Han fick svaret:

”Ingenting. Vi kommer att fatta beslut om nedläggning av Kolsva kommundelsnämnd i kommunstyrelsen i morgon.”

Då reste sig Jonas Tilly och en tredjedel av de församlade och lämnade lokalen. Västmanlands Television var närvarande och filmade direkt. Denna film har använts av SKR i utbildningssyfte för att illustrera hur en medborgardialog inte skall organiseras.

Socialdemokraterna i Kolsva gjorde ett katastrofval efter detta – och SD, som sade Nej till nedläggning av Kolsva kommundelsnämnd, gjorde ett kanonval.

Inför valet 2022 hade Socialdemokraterna bestämt sig för att säga JA till storskalig vindkraft i vildmarksområdet Tretjärnsberget – en ståndpunkt nästan ingen i Kolsva gillade. En namninsamling samlade över 2 400 namn mot storskalig vindkraft i Köpings kommun. Det nya partiet Vanligt Folk, med nej till storskalig vindkraft som huvudpunkt, grundades i protest, kom in i fullmäktige och fick en vågmästarroll efter valet.

Det blev inget Ja till storskalig vindkraft i det nya styrets program, trots Socialdemokratins stöd för denna tanke.

KD bytte sida och krävde att Nej till storskalig vindkraft den närmaste mandatperioden skulle vara inskrivet i det gemensamma ”regeringsprogrammet” i 35 punkter, som det nya styret S, KD, V och C antog. Så blev det.

Det var inga problem för Per Ågren (S) att släppa kravet på storskalig vindkraft i Tretjärnsområdet den närmaste mandatperioden – och garantera S makten ännu en mandatperiod.

Olof Palme är en ikon bland Sveriges statsministrar. Det brutala mordet på Palme den 28 februari 1986 bidrar till minnesbilder som många av oss, som var födda och inte för små, aldrig glömmer.

I ett berömt tal inför SSU:s kongress 1964 sade Olof Palme att socialdemokratins mål är ”Frihet för den enskilda människan att utveckla sin egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar.”

Han betonade också att vi måste skapa ”en samhällsorganisation som effektivt kan tjäna människorna.” Han förklarade: ”Frihet når vi inte mot samhället utan till väsentlig del genom samhället.”

Notera nyckelorden i Palmes retorik: Frihet, egenart, valfrihet, egna önskningar, tjäna människorna.

Hör vi Socialdemokraterna i Köping att i sin retorik använda dessa ord i dag?

Nej.

I stället ser vi alla en socialdemokratisk maktfullkomlighet i Köping, som leder till känslor av vanmakt hos medborgarna. Demokrati är folkstyre, att vara lyhörd för folkets vilja när man styr. Den som lyssnar och tar till sig folkets önskemål driver en poltik som skapar frihet, inte ofrihet, trygghet, inte otrygghet.

I Köpings kommun visar det styrande socialdemokratiska partiet gång på gång en tondövhet mot folkets vilja – och straffas med krympande väljarstöd.

Varför har inte Socialdemokraterna i Köping lärt av valkatastrofen 2018 och 2022 i Kolsva? Varför har inte valresultaten 1998 till 2022 i Köpings kommun, skapat självrannsakan, insikt och nytänkande?

I kommunfullmäktige den 8 juni frågade Ola Saaw ”om den styrande majoriteten helhjärtat står bakom planerna på en vätgasfabrik i Köping.” Kommunstyrelsens ordförande och ”regeringschefen” för styret i Köping, Per Ågren (S), svarade: ”Det enkla svaret är Ja. Plagazi har en stark pitch. Den styrande majoriteten är fortsatt för en etablering av en vätgasfabrik i Köping.”

Stämmer detta, V, KD och C?

Att stå upp för en vätgasfabrik på Sjötullen, nära två bostadsområden och nära Yara, som också driver en verksamhet med explosionsrisk…att stå upp för tvångsanslutning av VA på Norr Mälarstrand… är att visa förakt för ”frihet, egenart, valfrihet, egna önskningar, tjäna folket.”  Alla dessa ord som var nyckelord för Olof Palme.

Att välja att bortse från känslor av oro och vanmakt hos så många medborgare på Kungsängen/Malmön och Norrmälarstrand förblir en obegriplig gåta. De förra är rädda för explosion och villor som inte går att sälja. De senare är rädda för skyhöga anslutningsavgifter, ännu inte preciserade, som de inte har råd med. I båda fallen ser vi maktens attack mot medborgarrätt och äganderätt.

Socialdemokraterna i Köping har all anledning att bäva inför kommunvalet 2026.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-