KRÖNIKA
15:00 | 22 mars 2024

Varför? Det är frågan.

Hans TED-talks ligger på topp fem och han är idag en väldigt framgångsrik föreläsare och engageras världen över.

Han heter Simon Sinek och har rönt framgång genom att ställa frågan ”varför?”.

Det handlar om hans koncept ”The Golden Circle”, som han introducerade i sin bok ”Start with Why” och populariserade genom sin TED Talk. Konceptet kretsar kring tanken att verkligt framgångsrika individer och organisationer inte bara fokuserar på vad de gör eller hur de gör det, utan de börjar med varför de gör det.

Exempel. Lasses Rör ”Jag älskar vad jag gör och vill hjälpa människor i vardagen med bra bemötande och snabb service. Det leder till att jag förhoppningsvis kan ställa mat på bordet och hjälpa mina barn till bra utbildning.

Jenny Youtubare: ”Jag vill bli känd, framgångsrik och tjäna mycket pengar genom att ha en ball youtube-kanal. Varför? – Inte vet jag …”

Vad skiljer dessa två exempel från varandra? Lasse går från varför till hur till vad. Jenny gör tvärt om.

Som individ eller entreprenör ska du alltså fråga dig: Varför håller jag på med det jag gör? Hur arbetar jag? Vad är det jag erbjuder?

Sinek hävdar att de mest framgångsrika och inspirerande ledarna och organisationerna börjar med ”varför” och arbetar utåt mot ”vad”. Genom att kommunicera sitt varför på ett tydligt och kraftfullt sätt kan de attrahera och engagera anhängare som delar deras vision och värderingar. De ”hur” och ”vad” de gör, blir sedan bevisen för deras ”varför” och ger praktisk form åt deras syfte i världen. Enligt Sinek är det avgörande att börja med ”varför” eftersom det engagerar den känslomässiga delen av hjärnan, vilket skapar en djupare anslutning med människor och inspirerar lojalitet och engagemang.

Tyvärr är pengar ofta det första man tänker på. Jag vill poängtera att pengar inte är varför du gör något, pengar är ett resultat av det du gör.

Att förstå och kommunicera ditt ”varför” är avgörande för ledarskap, innovation och långsiktig framgång. När individer och organisationer är tydliga med sitt syfte och kan uttrycka det effektivt, attraherar de likasinnade människor som delar deras värderingar och övertygelser, vilket skapar en kraftfull känsla av samhörighet och syfte.

Simon Sineks berömda ikon – The Golden Circle.

Varför: Det inre lagret av cirkeln representerar kärnan i en organisations eller individs syfte, tro eller anledning till varför de existerar eller varför de gör det de gör.

Det handlar om att definiera det djupare syftet, visionen eller övertygelsen bakom handlingarna. ”Varför” är den emotionella drivkraften som inspirerar och motiverar både individer och organisationer. Det är kärnan i deras existensberättigande och det är det mest kraftfulla och lockande sättet att kommunicera och engagera andra.
Hur: Nästa lager av cirkeln beskriver hur en organisation eller individ går tillväga för att förverkliga sitt ”varför”. Det handlar om de processer, metoder eller värderingar som används för att uppnå målet. ”Hur” representerar de unika fördelarna eller särdrag som organisationen eller individen använder för att förverkliga sitt syfte.

Vad: Det yttre lagret av cirkeln är det mest uppenbara för många: vad organisationen eller individen faktiskt gör. Det är de produkterna, tjänsterna eller handlingarna som organisationen eller individen producerar eller utför.

”Vad” är det mest konkreta och synliga för omvärlden, men enligt Sinek är det inte det mest övertygande sättet att inspirera eller påverka andra.

Nu över till Simon Sineks tankeexperiment ”att göra lite gott”. Ett experiment med kopplingar till The Golden Circle.

Experimentet handlar om att illustrera vikten av att verkligen omfamna och leva enligt ens ”varför” eller syfte. Tanken bakom testet är att undersöka om ens handlingar är i linje med ens djupare övertygelser och syfte, eller om de bara är avsikter att göra något gott utan en stark koppling till ens kärnvärderingar.

Testet går kortfattat ut på att ett scenario presenteras där någon, till exempel en företagsledare, bestämmer sig för att göra ”lite gott”. Detta kan inkludera att donera pengar till välgörenhet, delta i volontärarbete eller på annat sätt bidra till samhället.

Personen genomför handlingen och kanske till och med får erkännande eller positiv feedback för sin goda gärning.

Efter att handlingen är avklarad är det viktigt att göra efterforskningar för att förstå motivet bakom handlingen. Varför valde personen att göra detta goda? Vilken var den verkliga drivkraften bakom handlingen?

Personen uppmuntras därefter att reflektera över om handlingen verkligen är i linje med deras ”varför” eller djupare syfte. Var handlingen ett uttryck för deras kärnvärderingar och övertygelser, eller var det bara en yttre gest utan substans?

Genom detta test försöker Sinek att lyfta fram vikten av autenticitet och äkthet i våra handlingar. Han argumenterar för att när vi agerar i enlighet med vårt ”varför”, blir våra handlingar mer meningsfulla och effektiva. Att göra ”lite gott” är inte tillräckligt om det inte är i linje med våra innersta övertygelser och syften. Därför är det viktigt att ständigt utvärdera och säkerställa att våra handlingar speglar våra sanna värderingar och varför vi existerar.

Simon Sinek har inspirerat och påverkat många människor med sina idéer om ledarskap och organisationskultur, men han har också fått kritik för vissa aspekter av sitt arbete som till exempel att teorierna är en förenkling av komplexa problem.

Trots detta fortsätter hans idéer att vara inflytelserika inom näringslivet och ledarskapet, och många människor har dragit nytta av hans perspektiv och inspiration. Det är viktigt att ta med både styrkor och svagheter i beaktande när man utvärderar hans bidrag till det bredare samtalet om ledarskap och organisationsutveckling.

————————————————————————–

Simon Sinek föddes den 9 oktober 1973 i Wimbledon, London, Storbritannien, men flyttade senare till USA där han växte upp. Han är idag en efterfrågad föreläsare och konsult som reser runt i världen för att tala om ämnen som ledarskap, motivation och organisationskultur.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-