DEBATT
13:23 | 26 februari 2024

”Äldreomsorgslyftet är en satsning som vi vet ger effekt”

Moderaterna i Arboga menar att de är ett parti för alla som arbetar, som vill arbeta och inte minst för de som har arbetat.

foto: piqsels

Den som har jobbat ett helt arbetsliv förtjänar att få behålla mer av sin inkomst och att få möta en god och trygg äldreomsorg. Äldre och äldreomsorgen är och måste vara en prioriterad fråga. Därför tillsatte den moderatledda regeringen också en äldreminister.

På nationell nivå har vi redan levererat stärkt jobbskatteavdrag för äldre, sänkt skatt på pension och kompensation till 57-orna, för att det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat, även som äldre. Vi jobbar nu också vidare med att göra det möjligt att pausa tjänstepensionen, för de pensionärer som vill återgå i arbete och stärka sin pension.

Vi stärker också välfärden och äldreomsorgen. En av äldreomsorgens allra största utmaningar är kompetensbristen. Moderaterna kommer fortsatt arbeta för att säkra kompetensen. Vi arbetar med att ta fram ett språkkrav, vi ska stärka kommunernas tillgång till läkare och läkarkompetens och vi utvecklar en ny och uppdaterad demensstrategi.

Vi har dessutom förlängt och utvecklat Äldreomsorgslyftet, som ger personalen i äldreomsorgen möjligheten att utbilda sig på arbetstid. Det är av enorm vikt för att säkra kompetensen. De nästkommande tre åren innebär det att kommunerna får 5,1 miljarder kronor. Det betyder att Arboga kommun får 3,2 miljoner kronor om året, som går rakt till att stärka kompetensen. Det gör skillnad.

Äldreomsorgslyftet är en satsning som vi vet ger effekt. Redan de tre första åren var det nästan 50 000 anställda som tog del av bidraget för att kompetensutvecklas. Nära 13 000 påbörjade en utbildning till undersköterska tack vare satsningen. Men det finns alltid möjlighet till utveckling.

Därför har den moderatledda regeringen nu gått vidare med ett utvecklat och breddat Äldreomsorgslyft. Vi har identifierat fyra områden där vi kan göra ännu mer skillnad.

Det första området är validering. Undersköterska är nu en skyddad yrkestitel, men samtidigt finns det gott om personal som arbetat länge inom äldreomsorgen och som har den kompetens som behövs, men som saknar formell utbildning. Validering är en väg för att bevisa deras kunskaper, utan att de behöver lägga tid och resurser på en lång utbildning i något de redan kan.

Vi inskärper också att satsningen kan användas till språkutveckling i svenska. Språkkravet ska införas, men vi behöver agera redan nu. Att medarbetare kan svenska är grundläggande för äldres trygghet och delaktighet, men också för att arbetsplatsen ska fungera.

Dessutom utvidgar vi nu Äldreomsorgslyftet till att omfatta utbildningar i de nationella minoritetsspråken. Där finns det ett särskilt ansvar, speciellt i förvaltningskommuner, att tillhandahålla omsorg, men det råder stora brister inom alla minoritetsspråk. Därför stärker vi upp det området.
Vi har även fått signaler om det råder brist på teckenspråkskompetens. Det är därför det fjärde området som Äldreomsorgslyftet nu utvidgas med, till utbildningar i svenskt teckenspråk.

I svåra ekonomiska tider är det viktigt att kunna prioritera. För Moderaternas del är valet enkelt. Vi stärker rättsväsendet för att stoppa gängen. Vi återupprättar arbetslinjen för att fler ska kunna försörja sig själva. Vi ökar statsbidragen för att stötta kommunerna i att upprätthålla och stärka välfärdens kärna. Steg för steg vänder vi de senaste årens utveckling och stärker Sverige och Arboga kommun.

Anna Tenje (M)
Äldre- och socialförsäkringsminister
Jonna Lindman (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Christina Johansson (M)
Förste vice ordförande Socialnämnden


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-