Debatt
10:30 | 19 mars 2021

Debatt: Neddragningar i Barn- och utbildningsnämnden i Arboga

Debattartikel signerad av Ingrid Noord-Silversten (S).

Foto: Björn Blomgren/Arkiv

Vart är Arboga på väg, ja det är frågan jag ställer mig. Inom Barn och utbildningsnämnden sparas det så verksamheten inte klarar sitt uppdrag. I tisdags (16/3) hade vi sammanträde och diskuterade utmaningar och budget inför 2022. De signaler som vi politiker fick var minst sagt skrämmande. Chefer och rektorer ropar högt efter mer personal för att få verksamheten att gå ihop.

Jag vill ta några citat ur de konsekvensbeskrivningar som tagit fram av verksamhetscheferna utifrån resursfördelningen Budget 2020. (daterade 2020-11-04 förskolan, 2020-11-22 grundskolan).

FÖRSKOLAN

• ”Det finns risk för sämre säkerhet och ökad risk för kränkningar och diskrimineringar när
bemanningen minskar”

• ”När förutsättningarna försämras för barnen i förskolan kan det på lång sikt påverka
studieresultaten negativt och psykisk ohälsa ökar”

• ”Vi ser en stor ökning av barn i behov av särskilt stöd i de barngrupper vi har idag och
tilläggsbeloppet kommer inte att räcka till att ge barn det stöd de har rätt till enligt
Skollagen”

• ”Det blir svårare att följa de nationella styrdokumenten och riktlinjer för vad som framskrivs
som god kvalité”

GRUNDSKOLAN

• ”Barn i behov av särskilt stöd kommer missgynnas av att bemanningen minskar”

• ”.. antalet halvklasstimmar minskar och antalet elever i klasserna ökar…”

• ”Risken för att eleverna ej når måluppfyllelsen samt att otryggheten i skolorna ökar”

• ”Vi kommer att organisera för det vi måste vilket innebär att speciallärare, elevresurser och
elevhälsa är det vi minskar på. Det finns en risk att ekonomin blir viktigare än barnens behov
till stöd i lärandet och trygghetsskapande arbete. Då är det inte för barnens bästa.”

”Pedagoger och rektorer kommer att ha svårigheter att välja mellan att göra verksamhet enligt skollagen kontra ekonomi i balans.”

Det här är fakta vad som idag händer i våra förskolor och skolor!

Vi socialdemokrater kan inte längre sitta tysta och se hur hela verksamheten far illa, chefer,
pedagoger, medarbetare, barn och elever. Majoriteten har under de senaste 2 åren tagit beslut på besparingar på 25 miljoner kronor förutom nedläggningen av Medåkers skola.

Under 2021 ska förskolan ta bort ytterligare 12 tjänster och grundskolan ska ta bort 15 tjänster till!!!

Dags att säga ifrån, det här går inte.

En fråga till majoriteten i Arboga med Jonna Lindman i spetsen, TÄNKER NI SITTA PÅ BÄNKEN OCH SE PÅ NÄR VÅR PERSONAL, VÅRA BARN OCH ELEVER MÅR ALLT SÄMRE? VAD TÄNKER NI GÖRA FÖR ATT KOMMA TILLRÄTTA MED DET HÄR?

Ingrid Noord-Silversten

2:e vice ordförande i BUN


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-