ARBOGA
13:42 | 24 januari 2023

Undermålig vård och behandling

IVO underkänner kommunal äldrevård i Arboga.

Foto: freepik

Den vård och behandlingar som ges på de kommunala äldreboendena i Arboga är undermålig. Det är slutsatsen av en omfattande tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Några av problemen är att personalens kompetens är otillräcklig för att kunna göra medicinska bedömningar, att dokumentation inte görs enligt gällande regelverk och att läkemedel inte ges på ett patientsäkert sätt. Nu kräver myndigheten kommunen på åtgärder.

Ärendet består av tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som drivs av socialnämnden i Arboga kommun.

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat följande områden:
• Individuell bedömning och kompetensnivå
• Dokumentation och personalkontinuitet
• Läkemedelshantering
• Vård i livet slutskede

IVO konstaterar följande brister:
• den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjoumalen.

Socialnämnden ska enligt IVO senast den 8 mars redovisa:
• de förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras inom dessa områden för att komma till rätta med de brister som IVO konstaterat
• uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras
• vem som ansvarar för förbättringsarbetet
• samt hur och när effekten av planerade, pågående och vidtagna åtgärder kommer att följas upp

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-