DEBATT
15:47 | 25 maj 2023

Fossil vätgas i Köping – nej tack!

Alla partier måste agera, uppmanar Daniel Åkervall (MP)

Förmågan att ta till sig ny information är avgörande för om du är en bra politiker. Det finns en positiv klangbotten i att företag vill etablera sig i Köping, där vi som politiker gör rätt i att välkomna nya tankar och idéer.

Vi måste även kunna ta till oss av kritisk granskning, där Magazin24 i detta fall bidragit med en utmärkt inblick i projektet, som vi i inte haft tidigare i Köping.

Den initiala informationen vi fick från Plagazi var att vi skulle bli ett nav med grön vätgas i vår region – samt att sophanteringen och restprodukterna inte skulle utgöra några problem alls. Som grädde på moset skulle vi dessutom få ett trevligt tillskott med värme i vårt fjärrvärmenät.

Frontpersonen i Plagazis styrelse vid avsiktsförklaringen i december 2019 har tidigare varit minister i en S-ledd regering, gissningsvis med begränsad erfarenhet av sopförbränning, men med ett stort förtroendekapital.

På samrådsmötet i augusti 2022 på Hotell Scheele höll ett miljökonsultbolag en kortare presentation av lokalisering, riskzoner och bilfluff. Bilfluff skulle enligt miljökonsulten vara plastskräp från skrotade bilar som inte kan återvinnas.

Vi åhörare fick en känsla av att de nästan skulle göra miljön en tjänst. I slutet av presentationen nämndes att Plagazi förvisso även kunde förgasa annat avfall med högt energiinnehåll, såsom rötslam. Bajs, med andra ord.

Tankarna går till filmen Thank you for smoking, där huvudpersonen, konsult betald av tobaksbolagen, framgångsrikt övertygar alla från små barn till politiker om rökningens ofarlighet.

Åter till verkligheten. Naturskyddsföreningen uttrycker det enkelt:
Vätgas skall inte produceras med hjälp av fossil energi eller fossil råvara.

Det är exakt detta vi skall ta ställning till här i Köping. Plagazis vätgas produceras med fossil råvara. Den är INTE grön (fri från koldioxid och klimatpåverkan), utan i bästa fall blå, om de lyckas fånga in all koldioxid (150 000 ton/år) och slutförvara den på ett godtagbart sätt.

Detta i sig medför två stora problem: 
A – slutförvar finns bara som försöksverksamhet
B – om slutförvar av koldioxid når kommersiell drift är den redan övertecknad av andra CCS-projekt, och blir sannolikt mycket dyr.

Miljöpartiet delar inte bara Naturskyddsföreningens åsikt i denna fråga, utan även ledande industrier, såsom Volvo och SSAB, som efterfrågar just grön vätgas för att bli fossilfria.

Från Miljöpartiets sida ser vi gärna grön vätgasproduktion i Köping, med elektrolys baserat på grön och förnybar el, om det skulle visa sig lämpligt.

Vi säger dock ett tydligt nej tack till:
• Fossil vätgas som är dåligt för klimatet, och fasas ut av industrin.
• Import och förbränning av sopor i Köpings kommun, vilket är dåligt för miljön, klimatet, och motsatsen till cirkulär ekonomi.
• En ny sopförbränningsanläggning, som är omodern redan innan den byggts.
• Högre el- och elnätsavgifter för oss Köpingsbor, vilket blir följden av den projekterade, fossila vätgasfabriken.

Vi uppmanar samtliga politiska partier i Köping att snarast agera på den information som nu finns på bordet rörande den tilltänkta vätgasfabriken.

Den kan bevisligen inte längre kallas grön.

Daniel Åkervall
Språkrör miljöpartiet de gröna i Köping


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-