Köping
08:52 | 2 februari 2023

JO kritiserar Utbildningsnämnden

Flera brister kring avstängning av gymnasieelever i Köpings kommun.

Närmare 70 elever på Ullvigymnasiet har stängts av från undervisningen. Ullvigymnasiet lämnade felaktiga uppgifter till Skolinspektionen, som granskade Ullvigymnasiets avstängningar. Ett mycket lägre antal avstängningar än det verkliga uppgavs för Skolinspektionen.

JO anser att ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt skall innehålla en klargörande motivering.

Enligt kommunens svar är Utbildningsnämndens uppfattning att besluten om avstängning har motiverats på ett fullgott sätt.

JO anser att motiveringarna till besluten i stort sett består av återgivande av lagtext. Det framgår inte på något vis vilka omständigheter som medförde omedelbar avstängning. Det framgår inte ens att det har förekommit ett positivt drogtest.

Avsaknad av motiveringar och bristande utredning har tidigare behandlats i en dom från Förvaltningsrätten 2020. JO anser att det är anmärkningsvärt att Utbildningsnämnden i Köping trots denna dom anser att de nu aktuella besluten uppfyller kraven på motivering. Nämnden förtjänar därför kritik.

Ett beslut om avstängning av en elev utgör myndighetsutövning mot enskild. Avstängning skall tillgripas först när andra möjligheter att komma till rätta med elevens beteende är uttömda. Ett sådant beslut måste anses vara så pass ingripande för eleven att det får anses vara ett ärende av större vikt.

Förvaltningschefen har därmed, i enligt med gällande delegationsordning, enligt JO:s mening inte haft rätt att fatta besluten i Utbildningsnämndens ställe. För detta förtjänar nämnden kritik.

Kommentera artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
GRATISTIDNINGARNA

Magazin24 – Årets lokala insats 2023

Magazin24 – Årets gräv/artikelserie 2023

Magazin24 – Årets lokalsajt 2020