DEBATT
23:44 | 23 maj 2023

KD ifrågasätter Plagazis vätgasanläggning i Köping

Gruppledaren Lars-Axel Nordell är kritisk.

KD har all anledning att välkomna företagsetableringar i Köping. Företag ger jobb och skatteintäkter, annars har vi inga pengar till vård, skola och omsorg. Köping ska ha ett positivt näringsklimat, en bra och näringsrik jordmån där företagen och jobben kan blomstra.

I Köpings kommunmajoritet är vi också överens om att kommunen ska nå topp 100 i Svenskt Näringslivs årliga ranking inom fyra år. Därför har också KD:s kommunalråd särskilt ansvar för Näringspolitiken i kommunen. Köping ska erbjuda bra verksamhetslokaler och mark för expansion av befintliga företag och för etablering av nya.

För drygt tre år sedan undertecknade Köpings kommun en avsiktsförklaring med företaget Plagazi, för att etablera produktion av grön vätgas i Köping, med placering mellan Yara och Nordkalk och samt nära Mälartorget /Kungsängen och inte långt ifrån Malmön. Man kan ifrågasätta lämpligheten i att placera en vätgasfabrik så nära två bostadsområden och en ammoniumnitratfabrik.

En fördel för Köping med den planerade anläggningen är att den beräknas kunna producera 10 MW fjärrvärme till Köpings fjärrvärmenät.

När KD i riksdagen den 8 mars bjöd in till ett vätgasseminarium, där bland annat Plagazi deltog, fanns representanter från KD Köping på plats för att lyssna och lära.

Eftersom 12 000 ton vätgas på årsbasis ska produceras genom förbränning av 66 000 ton avfall, ifrågasätter vi om energin kan klassas som grön.  Den borde anses vara grå, dvs förorenad. Till det kommer koldioxidutsläppen att öka med hela 150 000 ton/år, vilket motsvarar 9,5 procent av det som Cementa släpper ut vid sin anläggning i Slite på Gotland.

Enligt Magazin 24:s granskning har Plagazi under ett flertal år utan framgång sökt statligt investeringsstöd för sin planerade vätgasfabrik i Köping. Medan det statliga Klimatklivet, administrerat av Naturvårdsverket, sedan 2015 fördelat 10 miljarder kronor till olika insatser med störst klimatnytta, har Plagazi fått avslag på samtliga sina ansökningar.

Även Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanlands län ifrågasätter i förhållandevis hårda ordalag Plagazis planerade vätgasanläggning i Köping både utifrån teknik, kunskap och ledning. Myndigheterna talar som osäkra ägarförhållanden, avsaknad av teoretiska kunskaper om huvudprocessen och osäkerhet kring omhändertagandet av de 150 000 ton koldioxid som årligen kommer att bildas vid framställningen av vätgas. De talar också om osäkra antaganden i flera led som gör att utsläppsminskningen inte kan säkerställas.

Mark- och miljödomstolen måste godkänna projektet innan Köpings kommunpolitiker tar ställning till både placeringen av anläggningen och till etableringen i dess helhet. Men redan nu kan vi konstatera att frågetecknen hopar sig kring Plagazis etablering i Köping, med en mängd ifrågasättanden från experter och sakkunniga.

Därför ifrågasätter även KD Köping om kommunen ska gå vidare med detta projekt.

Lars-Axel Nordell
Gruppledare KD Köping


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-