Köping
05:22 | 20 juni 2021

Köpings Demensförening vill nå ut till fler som behöver stöd

Föreningen har, precis som många andra, fått ställa in de flesta aktiviteter under pandemin.

Irina Axelsson, ordförande, Anette Elings-Karlsson, vice ordförande och Agneta Söderman, sekreterare i Köpings Demensförening. Foto: Björn Blomgren

De har också haft svårt att nå ut med information till potentiella medlemma­r.

– Vi behöver bli fler. Framförallt för att vi ska kunna göra någonting, säger föreningens ordförande Irina Axelsson

Omkring 150 000 personer i Sverige lever med en demenssjukdom idag, varav 10 000 av dessa är under 65 år. I Sverige finns cirka 120 lokala demensföreningar som verkar för att sprida kunskap, förbättra förhållandena för demenssjuka och stötta deras anhöriga.

En av dessa är Köpings D­emensförening.

– Tanken är att föreningen ska fungera som ett första steg för den människa som har en anhörig som är dement, säger Irina Axelsson.

Vice ordförande Anette Elings-Karlsson fyller i:

– Det finns mycket information som man som anhörig inte tänker på, men som är superviktig.

Under normala omständigheter arrangerar föreningen informationsträffar, föreläsningar och aktiviteter (till exempel gemensamma utflykter) – samt delar ut information på boenden så att anhöriga till demenssjuka som är i behov av information och stöttning ska få kännedom om föreningen.

– Det är positivt om de som är anhöriga till dementa blir medlemmar. Vi har ju verkligen mycket information att ge och vet  vart de anhöriga ska vända sig och om de behöver stöd, säger Elings-Karlsson.

– Det finns en hel del hjälp att få som anhörigstöd. Och det finns  anhörigkonsulenter och biståndshandläggare. Man är inte helt ensam i det, säger Axelsson.

Just nu är nästan all aktivitet i föreningen, frånsett några styrelsemöten, satt på paus. Efter pandemin planerar de att börja med bland annat föreläsningar igen.

– Och på alzheimers-dagen den 21 september ska vi stå på Hökartorget och dela ut information, säger  föreningens sekreterare Agneta Söderman.

Var ska de läsare som är intresserade av att veta mer eller bli medlemmar vända sig?

– De kan vända sig till oss tre, men Agneta och Anette i första hand, säger Irina Axelsson.

Kontaktuppgifter finns på d­emensforbundet.se/koping.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-