KÖPING
10:45 | 18 november 2023

När LSS-stöd till köpingsbor blir straffavgifter till staten

Det finns ett starkt behov av besparing och effektivisering i landets kommuner. Så också i Köping.

Allt fler blir äldre. Skolan behöver mer resurser för att fler skall nå kunskapsmålen.

Sjukskrivningarna växer bland kommunens anställda. Hög inflation gör att skatteintäkterna blir mindre värda. Att effektivisera och spara på onödiga utgifter är en självklarhet, som alla medarbetare inom Köpings kommun måste vara medvetna om.

I paragraf 9 i förvaltningslagen läser vi:

Ett ärende skall handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts

Att i detta läge ådra kommunen onödiga kostnader på grund av brister i kvalitetsledningssystem, processer och rutiner är oacceptabelt. Frånvaro av ledarskap och ansvarstagande på olika nivåer försämrar situationen ytterligare.

Vi avslöjar att skattemedel avsedda till beviljat LSS-stöd bland brukare i Köping omvandlats till straffavgifter till staten efter domslut i Förvaltningsrätten.

Detta på grund av att Köpings kommun dröjt för länge med att igångsätta insatserna. 1,3 miljoner kronor har gått till staten i stället för till brukarna.

Skandal!

Bengt Westerberg, LSS-reformens fader, kommenterar vad vi avslöjar i artikeln här.


Vad säger Socialstyrelsen?

I handboken ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” läser vi Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet.

Det är lag på att vårdgivare skall ha ett kvalitetsledningssystem. Vårdgivaren, Vård- och omsorgsnämnden i Köpings kommun, ansvarar för detta. Frågor om verksamhetens kvalitet kan enligt kommunallagen inte delegeras.

I Socialstyrelsens föreskrift 4 kap. 4 § läser vi:
”För varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.”

Arbetet med kvalitet kräver riskanalyser, en fungerande egenkontroll och dokumentering av avvikelser. Klagomål ska utredas och följas upp så att förbättringar sker. Vårdskador, brister och missförhållanden ska rapporteras.

I Förvaltningsrättens domar mot Köpings kommun ser vi att samma brister upprepas gång på gång.

Anna Eriksson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, hänvisar oss till förvaltningen med våra frågor.

Vi har försökt få kvalitetschefen på Vård-och omsorgsförvaltningen, Eva Saaw, att svara på frågor kring de uteblivna LSS-insatserna och domarna i Förvaltningsrätten.

Kvalitetschefen avböjer i mejl att svara på frågor och hänvisar till förvaltningschefen Annasarah Pavasson.

Förvaltningschefen har trots upprepade mejl avstått från dialog i ärendet.

Inga svar ges.
Magazin24 granskar vidare.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-