KÖPING
10:33 | 12 juni 2023

Nordkalk ska minska koldioxidutsläppen

Ingår ett samarbetsavtal med Aqualung Carbon Capture.

SigmaRoc, ägaren till Nordkalk, har meddelat att de har ingått ett samarbetsavtal med Aqualung Carbon Capture AS, en ledande leverantör av teknik för membranavskiljning och koldioxidseparation.

Syftet med partnerskapet är att minska koldioxidutsläppen från Nordkalks ugnsverksamheter. En första installation av den banbrytande tekniken planeras redan 2023 och förväntas kunna fånga upp till 25 procent av processgenererade ugnsutsläpp. Dessutom har SigmaRoc åtagit sig att sätta utsläppsminskningsmål i linje med Science Based Targets-initiativet.

Nordkalk, ett ledande företag inom kalkproduktion, har tagit ett stort steg framåt mot att minska sina koldioxidutsläpp genom ett samarbete med Aqualung Carbon Capture AS. Aqualung är känd för sin expertis inom membranavskiljning och koldioxidseparationsteknik och har blivit valda som leverantör för detta banbrytande projekt.

Ägaren till Nordkalk, SigmaRoc, ser detta partnerskap som en möjlighet att minska utsläppen från ugnsverksamheten mycket tidigare än tidigare förväntat och sätta ambitiösa utsläppsminskningsmål i enlighet med Science Based Targets-initiativet.

Enligt planen kommer den första Carbon Capture-anläggningen att installeras vid en av Nordkalks kalkugnar redan under första halvåret av 2023. Detta blir den första industriella anläggningen av sitt slag i Europa och förväntas kunna fånga upp till 25 procent av de processgenererade ugnsutsläppen. Dessa utsläpp uppstår vid kalkbränning i höga temperaturer från råvaran, det vill säga kalkstenen.

När den första installationen är i drift kommer Nordkalk att fortsätta sin utbyggnadsplan och utrusta sina andra kalkugnar med samma teknik senast 2030. Parterna kommer även att samarbeta kring hela koldioxidkedjan, inklusive avskiljning, lagring samt alternativa användningar eller kommersialisering av den infångade koldioxiden.

Nordkalks teknologidirektör, Mikael Wendel, beskrev tekniken som överlägsen på grund av sin enkelhet och låga energiintensitet. Aqualung använder en patenterad membranteknologi som är modulär, kompakt och skalbar, vilket gör den särskilt lämpad för Nordkalks behov.

Förutom samarbetet med Aqualung har SigmaRoc också förbundit sig att sätta utsläppsminskningsmål i linje med Science Based Targets-initiativet. Detta globala organ möjliggör för företag att sätta ambitiösa mål för att minska sina utsläpp baserat på den senaste klimatvetenskapen. Målet är att företag över hela världen ska halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050.

Paul Gustavsson betonade att Nordkalk är stolta över att delta i SigmaRocs åtagande. Utöver Carbon Capture kommer Nordkalk att fortsätta att införa fler biobaserade bränslen i sina ugnar och stenbrott samt gynna fossilfri energi i sina el- och logistiklösningar. De kommer också att fokusera på energieffektivitet, materialåtervinning och cirkulär ekonomi för att främja en hållbar verksamhet.

Redan 2021 justerade Nordkalk sin långsiktiga plan, eLIMEnate, för att inrikta sig på en fossilfri verksamhet i enlighet med SigmaRocs ambitiösa Road Map to Net Zero. Det nya samarbetet med Aqualung och åtagandet att sätta vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål markerar en viktig milstolpe i Nordkalks strävan efter en mer hållbar och klimatvänlig framtid.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-