KÖPING
07:08 | 14 november 2022

Nystart Köping ger sin syn på saken

Koalitionen Nystart Köping svarar på KDs insändare.

Maria Liljedahl, Sverigedemokraterna, Fredrik Andersson, Vanligt Folk, Anna-Carin Ragnarsson, Kristdemokraterna, Ola Saaw, Moderaterna och Ivan Czitrom, Liberalerna, i ett gemensamt handslag. Den nya koalitionen Nystart Köping är bildad. Foto: Karl Beijbom

Vår bild av Nystart Köping!

Lars-Axel Nordell och Per Norin KD beskriver hur de upplevde samarbetet inom Nystart Köping och varför de valde samarbete med S, V, C i stället.

Vi andra fyra partier vill därför ge vår bild hur vi upplevt samarbetet inom Nystart Köping. Vi gick in i detta historiska samarbete med att få till ett nytt styre i Köpings kommun med öppna armar och en vilja att bilda ett lag med de bästa spelarna.

SD, M och KD utom partiet Vanligt Folk hade redan innan valet börjat prata om en koalition och bilda en majoritet efter valet. Därmed skulle man kunna få till ett nytt styre i kommunen med bland annat näringslivsfrågorna i skarpt fokus.

Efter valet träffades partierna SD, M, KD, VF och L och bildade alliansen Nystart Köping. Ganska omgående när vi skulle diskutera antalet kommunalråd insåg vi att KD inte skulle gå med på något mindre än att Lars-Axel Nordell skulle vara kommunalråd och tillika ha ansvar för näringslivsfrågor.

Lars-Axel var tydlig med att när man skall träffa företrädare för näringslivet är det viktigt med att vara just kommunalråd och att ha ett kontor i rådhuset.

Alla övriga partier såg inte korrelationen mellan kommunalrådsposten och att vara representant för näringslivet. Vi kom dock överens (trodde vi) om att minska antalet kommunalråd till totalt tre stycken (varav ett oppositionsråd).

Detta som en viktig signal på att även politiken måste dra ner i dessa kärva tider, likaledes fanns det långt gångna planer på att dra ned på antalet ledamöter i flertalet politiska nämnder.

Det största partiet SD var tydliga från början med att man var villiga att dela med sig av poster i styrelser och nämnder, detta för att de skulle skapas dynamik och alla skulle få inblick och känna sig delaktiga.

Att KD skyller på att SD agerat auktoritärt är något som vi övriga partier ställer oss mycket frågande till, det har snarare varit de som varit möjliggörare för samarbetet genom deras vilja att ge andra partier olika poster.

För oss känns det mer som KD med Lars-Axel i spetsen agerat som trotsiga tonåringar som ställt en massa krav men inte varit villiga att kompromissa.

När det gäller näringslivspolitiken så är det en fråga som alla fem! partier gått till val på. Det finns en stor kompetens inom gruppen när det gäller just näringslivsfrågor och vi andra partier såg det inte som en självklarhet att denna post skulle tillfalla ett särskilt parti något som KD och Lars-Axel Nordell bevisligen anser.

Diskussioner fördes dock om att KD kunde ha en samordnande roll gällande näringslivsfrågor i Nystart Köping.

När det gäller att KD skulle råkat ut för fyra andra partier som förhandlade med armbågarna så är det enligt oss snarare så att partiet gick in i samarbetet och krävde inte bara en kommunalrådspost utan även platser i Kommunstyrelsens arbetsutskott liksom andra ledande poster.

Inget annat parti än KD hade den ingången eller fortsättningen i förhandlingarna. Det nystartade partiet Vanligt Folk hade inga krav på några poster, och då är det ändå det partiets två mandat som gör det möjligt att bilda en egen majoritet.

KD valde att förhandla med andra partier samtidigt som man ingått ett koalitions samarbete, detta om något bevisar ett oetiskt sätt av ett politiskt parti som faktiskt hade en möjlighet att faktiskt få det man gick till val på ” Maktskifte i Köping”.

I stället väljer man att gå till den röda sidan och trotsa flertalet av sina väljare, det lär väl inte vänta på sig innan partier tappar medlemmar och kanske till och med toppnamn i styrelsen?

Vi fyra partier i Nystart Köping: SD, M, VF och L kommer att fortsätta arbeta för Köpings bästa. Vi är ett starkt team och kommer att lyckas!

För Nystart Köping

Maria Liljedahl, Samuel Gustavsson, Ola Saaw, Kent Andersson, Fredrik Andersson, Anna-Lena Jansson, Ivan Czitrom, Karl Ingström


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
ANNONS: Test innehåll med länk
Läs allt här Magazin24