KÖPING
17:31 | 28 februari 2023

Omtag i budgetfrågan

Köpings kommunfullmäktige beslutar för andra gången.

Foto: Henrik Hansson

Den 28 november 2022 beslutade Köpings kommunfullmäktige att säga ja till framlagd budget för 2023.
Magazin24 har ifrågasatt beslutsprocessen inför detta fullmäktigemöte (# 814 / dec 2022)

Två privatpersoner har överklagat budgetbeslutet till Förvaltningsrätten för prövning av jävsfrågan och beredeningskravets uppfyllnad.

Kommunstyrelsen menar att överklagandet skall avvisas. Men eftersom en dom i förvaltningsrätten kan dröja behöver budgetbeslutet tas om. Detta för att säkerställa verksamheten.

Kallelsen till nästa möte i Kommunfullmäktige visar att ett nytt beslut om budget för 2023 skall fattas den 7 mars. Ett beslut som enligt Kommunallagen skall fattas före november månads utgång.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt ärendebeskrivningen beslutat att göra ett eget ärende av budgetbeslut som rör lån och borgensåtagande.

Syftet är att säkerställa att det finns ett lagakraftvunnet beslut för att kunna fullgöra åtaganden, när kommunen, bolag eller kommunalförbund tar lån. Enligt kommunstyrelsen innebär det administrativa begränsningar att inte ha ett laga-kraft-vunnet budgetbeslut.

Det är oklart vilket delegat kommunstyrelsens arbetsutskott har att fatta detta beslut i ärendet.

Kommentera artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
GRATISTIDNINGARNA

Magazin24 – Årets lokala insats 2023

Magazin24 – Årets gräv/artikelserie 2023

Magazin24 – Årets lokalsajt 2020