DEBATT
14:11 | 27 mars 2024

Replik PR-ansvarig Plagazi, Johan Gröndal

Boka en stor lokal!

Daniel Åkervall. Foto: Karl Beijbom.

Låt mig inleda med att förtydliga våra roller i denna debatt. Jag har fått förtroendet att representera Miljöpartiet de gröna i Köpings politik och åsikter som språkrör. Vårt medborgarlöfte är baserat på ett unisont uttalande av vårt årsmöte den 24 mars 2024, som lyder:

”Miljöpartiet de gröna i Köping motsätter sig den typ av vätgasproduktion som är klimat- och miljöförstörande. Detta gäller oavsett utslag i Mark- och Miljödomstolen.

Vi motsätter oss, och kommer aktivt att motarbeta all form av:
• Import av sopor och avfall till kommunen.
• Förgasning av sopor och avfall i kommunen.
• Privatisering av fjärrvärmeproduktion.
• Användning av kommunala medel för subventionering av brun vätgas.”

Din roll som PR-ansvarig är att övertyga oss om inte mindre än 4 mirakel är genomförbara. Jag noterar även en brist i er önskan att bidra med korrekt information om er verksamhet; att ni inte har någon verksamhet. Förgasningsanläggningen i Köping är ett pilotprojekt. Korrekt information kan med andra ord i bästa fall klassas som kvalificerade spekulationer. Anledningen till att ni ”genomfört en noggrann miljökonsekvensbeskrivning” är att verksamheten ni söker tillstånd för är extra farlig för miljö och hälsa.

Mirakel nummer 1: Lagring av 150 000 ton koldioxid/år
Stora utsläppare står på kö för att få lagra sin koldioxid i slutförvar och att tvätta sina klimatsamveten. Vi ser minst tre utmaningar i ert löfte:
Storskalig kommersiell koldioxdinlagring finns inte i verkligheten.
Om koldioxidinlagring blir verklighet i framtiden, behöver vi garantier på att den stannar kvar i lagret. Och kompenserar för hela värdekedjan, inklusive alla transporter.
Undanträngningseffekten; om ni lagrar er koldioxid kommer andra bolag få vänta på kapacitet. Vi behöver hantera befintliga koldioxidutsläpp utsläpp innan vi kan hantera nya utsläpp.

Mirakel nummer 2: Industriell sopförgasning utan lokal miljöpåverkan och driftstörningar
Sophantering har en tendens att märkas. Hantering av 75 000 ton avfall varje år, som skall lastas av från båt, hanteras med lastmaskiner, lagras, blandas. Importerat avfall innehållande rötslam (bajs), slakteriavfall, hushållsavfall, mm. Därtill kommer alla transporter, som luktar, låter, dammar, eroderar stränder och sliter på våra vägar. Vi bedömer att er anläggning kommer ha en stor negativ lokal miljöpåverkan. Även utan olyckor och driftstörningar. Att ni ansökt om provdrift under 10 år, vittnar om viss ödmjukhet från er sida.

Mirakel nummer 3: Ökad attraktionskraft med explosionsrisk och förgasning av sopor
Givet att ni lyckas med mirakel 1 och 2, bör vi som politiker fortfarande beakta alternativa etableringar på attraktiv hamnnära industrimark. Vår bedömning är att det finns gott om företag som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Köping, eftersom vi erbjuder rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar för livskraftigt lokalt företagande, som leder till fler jobb. Att en högexplosiv vätgasfabrik skulle ge oss bäst utdelning i form av arbetstillfällen är lång ifrån självklart. Däremot bedömer vi att ytterligare etableringar på området omöjliggörs just på grund av explosionsrisken. Vår erfarenhet är att företag med stor miljö och klimatbelastning sänker attraktionskraften i sitt närområde. I vårt fall sjönära med fantastisk utvecklingspotential.

Mirakel nummer 4: kapitalistisk godhet
Att era finansiärer önskar subventionera fjärrvärmepriser i Köping och Arboga med minskad aktieutdelning vore ett sant godhetsmirakel. Konkurrenskraftigt pris på en marknad utan konkurrens lär inte få våra fjärrvärmekunder att jubla. Varken i Köping eller Arboga. Vi noterar även att huvuddelen av skattefinansierad verksamhet i Köping och Arboga bedrivs i fjärrvärmeuppvärmda byggnader, vilket kommer ge oss utmaningar när fjärrvärmepriset går upp:

Nya besparingskrav i skola, vård och omsorg, eller
Skattehöjningar, eller
Sänkt utdelning till aktieägare i Plagazi

Sammanfattningsvis bygger era argument på koldioxidinlagring som inte finns, storskalig avfallshantering utan driftstörningar eller olyckor, att alla tänkbara alternativ till just er etablering skulle göra Köping mindre attraktivt, samt att era aktieägare avstår utdelning till förmån för lägre fjärrvärmepriser i Köping och Arboga.

Jag har många partivänner både i Köping och Arboga som gärna lyssnar på hur ni kan garantera ovanstående mirakel. Se till att boka en stor lokal!

Ps. Om EU-parlamentet anser att sopförgasning med fossila bränslen är fossilfritt och hållbart, så behöver det ändras. Rösta grönt i EU-valet den 9:e juni!

Med vänlig hälsning

Daniel Åkervall, Språkrör Miljöpartiet de gröna i Köping

Svar från Plagazi.

Läs första inlägget från Daniel Åkervall här.


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-