DEBATT
10:52 | 24 maj 2023

Ska Plagaziprojektet fortgå?

Ola Saaw frågar KD:s kommunalråd i en interpellation.

Ola Saaw (M). Foto: David Eriksson

Gruppledaren Lars-Axel Nordell debattinlägg, om att frågetecknen hopar sig kring Plagazi etablering i Köping, med en mängd ifrågasättanden från experter och sakkunniga. Därför ifrågasätter även KD Köping om kommunen ska gå vidare med detta projekt.

Ola Saaw (M) frågar nu i en interpellation KDs kommunalråd, Astrid Lamprecht, om hon delar gruppledaren Lars-Axel Nordells tveksamhet.

Frågan debatteras på nästa möte i kommunfullmäktige den 8 juni.


Ola Saaws interpellation till kommunalrådet Astrid Lamprecht:
För tre år sedan undertecknande dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen Elizabeth Salomonsson en avsiktsförklaring med Plagazi AB om att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för produktion av vätgas i Köping. En verksamhet som samtidigt skulle stötta Köpings fjärrvärmenät med 10 MW fjärrvärme.

Sedan avsiktförklaringen för tre år sedan så har arbetet med projektet fortskridit på flera plan och kontakterna mellan kommunföreträdare, representanter för VME och Plagazi har varit goda och förtroendeskapande. Projektet har ju också avrapporterats till kommunstyrelsen.

Projektet har hittills mottagits med väl av alla partier, Vi har alla, som jag uppfattat det, sett anläggningen som ett intressant tillskott till kommunens näringsliv, som en producent av ”grön vätgas” och tillgång för Köpings fjärrvärmenät. Det har ju också varit positivt att vi vid de tillfällen som vi träffat Plagazi betonat att vi varit politiskt överens om att fortsätta på den inslagna vägen.

Nu finns det uppenbarligen anledning att tro att så inte är fallet. Jag har noterat att en representant för KD, som ingår i den ”nya” majoriteten, skriver i en insändare: ”därför ifrågasätter även KD i Köping om kommunen ska gå vidare med detta projekt”

Med anledning av detta uttalande vill jag ställa följande fråga till Astrid Lamprecht, kommunalråd för KD och ansvarig för näringslivsfrågorna i kommunen:

Ifrågasätter du också att vi om vi skall vidare med Plagaziprojektet eller fortsätter du att stötta detta?

Ola Saaw (m)
Köping den 24 maj 2023


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Kommentera artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-