DEBATT/KUNGSÖR
15:48 | 15 mars 2023

Borgerlig samverkan i Kungsör 2023 – 2026

Ett gemensamt program på sammanlagt 21 punkter har tagits fram.

Foto: Magazin24/arkiv

Politiskt program Borgerlig samverkan Kungsör 2023 – 2026
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i Kungsör har enats om att samverka innevarande mandatperiod under beteckningen Borgerlig Samverkan.

Ett gemensamt program på sammanlagt 21 punkter har tagits fram för att utveckla verksamheterna i Kungsörs kommun. Målsättningen är att driva en politik som gynnar så många medborgare som möjligt inom kommunens huvuduppdrag, Skola, Vård och Omsorg men också se till att kommunens skatteintäkter ökar.

Vi måste ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen. Kungsörs många småföretagare måste ges möjlighet att växa och bli fler.

Utpendling till arbete i närliggande kommuner ökar. Vi måste fortsätta att erbjuda bra kommunal service, bra kommunikationer och inte minst – attraktiva boenden – för att locka hit invånare i arbetsför ålder.

Sysselsättningsgraden hos kommunens invånare måste öka. Fler än i andra kommuner går idag på olika bidrag och understöd. Speciellt måste vi hjälpa till att göra gruppen långtidsarbetslösa anställningsbara.

Trafiksäkerheten behöver bli bättre, genomfartstrafiken på Kungsgatan bör begränsas.

Inom den gemensamma verksamheten, kommunstyrelsens, ansvarsområde vill vi minska planarbetet då byggmarknaden nu stannar av. Kungsör behöver också en plan över trafikflödena i kommunen, en trafikplan. Som det varit har nya gång- och cykelvägar dragits och trafikhinder byggts utan att det finns en övergripande plan över hur trafiken ska flöda.

Kungsör behöver fler mötesplatser och aktiviteter för främst yngre och äldre och vi vill också satsa på en ökad folkhälsa.

Vi vill utveckla besöksnäringen och ridanläggningen i Klämsbo. Ridanläggningen är utdömd sedan flera år och behöver rustas upp.

Inom skolverksamheten vill vi ha en kvalitetshöjning på skolmaten.
Vår grundskola redovisar bland de sämsta resultaten i landet och vi vill därför göra satsningar för att höja resultaten i grundskolan.

Det är trångt om förskoleplatser på två områden och vi vill därför utöka antalet förskoleplatser i Valskog och Malmberga. Fler barn i förskolan har behov av stöd och vi vill därför satsa på extra stöd till barn med särskilda behov. Lekutrustningen på förskolorna i Valskog och Täcklunda är i dåligt skick och behöver rustas upp.

I samband med migrationsvågen 2015-2017 fick vuxenutbildningen mycket pengar från Migrationsverket för att anordna Svenska För Invandrare, samhällsinformation och vuxenutbildning. Idag kommer inte så många migranter eller flyktingar som har behov av undervisning och heller inte några statliga medel. Organisationen för vuxenutbildning behöver minskas och pengarna gå till annan prioriterad verksamhet.

Inom socialförvaltningen vill vi öppna 10 nya platser på Södergården, platser som redan beretts men som man inte fått pengar för att rekrytera personal till.

Vi vill skapa ett nytt trygghetsboende på Tallåsgården och satsa på mer personal till hemtjänsten och äldreomsorgen.

Vi vill också satsa på en kvalitetshöjning av maten till våra äldre inom kommunens verksamhet.

Nedan följer en lista i punktform på vad Borgerlig Samverkan planerar att arbeta för innevarande mandatperiod:
• Vi vill uppmuntra och stimulera till företagande och erbjuda fler industritomter
• Fler attraktiva boenden
• Förbättrade kommunikationer
• Arbetsmarknadsinsatser
• Stäng för tung genomfartstrafik på Kungsgatan
• Minskat planarbete
• Trafikplan
• Fler mötesplatser och aktiviteter
• Utveckla besöksnäringen
• Utveckling av Klämsbo ridanläggning
• Satsning på ökad folkhälsa
• Kvalitetshöjning på skolmaten
• Kvalitetshöjning av äldrematen
• Extra stöd till barn med särskilda behov i förskolan
• Fler förskoleplatser i Valskog och Malmberga
• Lekutrustning till förskolan i Valskog och Täcklunda
• Extra satsning för att höja resultaten i grundskolan
• Minskad organisation VIVA
• Mer personal inom äldreomsorg och hemtjänst
• Öppnande av 10 nya platser på Södergården
• Trygghetsboende Tallåsgården

Ewa Granudd, gruppledare M i Kungsör


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Kommentera artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-