Kungsör
06:12 | 1 december 2023

Uppmaningen: Undvik att lämna bilen på tomgång

Kungsörs kommun påminner om de lokala föreskrifterna.

Foto: Andreas Lischka/Pixabay

Vintern och kylan är här, men även om det är kallt ute så är det inte tillåtet att ha motorn igång för att värma upp bilen. Kungsörs kommun påminner nu stadens invånare om vad som gäller:

”Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Kungsörs kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon inte hållas igång utomhus i mer än 1 minut”, skriver kommunen på sin hemsida. 

Kommunen skriver vidare att tomgångskörning är onödig belastning för hälsan och miljön.

”Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor. Det handlar om ämnen som är cancerframkallande och som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis förskolor och skolor kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar för att de har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Dessutom är barns immunsystem under utveckling och kan därför drabbas ofta av infektioner i luftvägarna. Avgaserna är också skadliga för växter och miljön i stort då de bidrar till bland annat växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar”.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-