DEBATT
09:47 | 20 mars 2024

Replik på S svar på Beijboms krönika

S måtte ha selektiv hörsel när man lyssnar på gräsrötterna. 

Hur kan man annars säga att man lyssnar på folket. Inte lyssnar ni på majoriteten som har fastigheter på NorrMälarstrand i alla fall.

Det är ju klart, om man inte lyssnar på de som är berörda och som skall betala kostnaderna för VA, utan på föreningar, näringsliv, myndigheter och andra innan man tar beslut så kan man ju komma till andra resultat än de flesta NorrMälarstrandsbor som nu kommer tvingas sälja sina fastigheter inklusive många bor här som förlorar sina hem.

Visst är S öppen för olika synpunkter, som den minoritet av NorrMälarstrandsbor som har råd med att ha kommunalt VA, eftersom de på sikt innebär nya detaljplaner och ökade byggrättigheter.  Då blir det ett permanenthusområde, som är önskvärt. De som äger “de små små lådorna från -50, -60 talen” som gläds åt att åka ut till sitt fritidshus  eller de pensionärer som bosatt sig i fritidshuset för att få pengarna att räcka, är inte attraktiva för Köpings S politiker.

Området omfattade 235 fastigheter på 10 områden, nu 212 fastigheter när St. Aspholmen är borttaget utan motivering.
Vi NorrMälarstrandsbor sade nej till kommunalt VA 2011 och 2012 med stor majoritet, men då bestämde Köpings FM att de var tvungna att ansvara för att reducera våra stora utsläpp. Därför pumpstationer med bräddavlopp vid badplatserna? Vi  överklagade till HD/MMD med 236 namnunderskrifter, vi lämnade in ett medborgarförslag till FM på 126 namn, och 227 personer skrev under ett upprop på Skrivunder.com: Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand, se till exempel kommentaren “Jag skriver under för att det är det rätta och att detta myndighetsbeslut strider mot demokratins byggstenar att folkets röst ska ligga till grund för besluten”.

Så visst lyssnar ni i S till folket, men med selektiv hörsel, rysk demokrati? De som far illa, får sin ekonomi förstörd, de som fördrivs lyssnar ni inte på, bara på de som har råd. Fortsätt lyssna så, så har ni inga röster alls i fortsättningen från folket, som var era trogna väljare tidigare. Vi andra får gå efter rådet: ”Det är bara att bestämma sig, ni har ju haft osedvanligt lång tid på er att bestämma er, och ytterligare fem år får ni”.

Läs tidigare artiklar här
samt här

Anders Segerberg, Dåvö
Lars Göran Carlsson, Stäudd, ordf VA-i-tiden


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-