DEBATT
12:48 | 16 juni 2022

Bygg Vindkraftverk i Köping!

Miljöpartiet nästan överens med Vanligt Folk

Daniel Åkervall (MP) flankerad av Vanligt Folk: Markus Nyberg (VF) till vänster och Fredrik Andersson (VF) till höger. Foto: Filip Åkervall

Om det finns möjligheter att bidra till den lokala energiförsörjningen med vindkraft, placerad i direkt anslutning till befintlig industrimark eller motorväg, bör detta övervägas.

Det stora intresset från utländska investerare borgar för god ekonomisk potential, vilket enligt oss borde tillfalla invånarna i vår kommun. Låt oss undersöka om vi kan bygga vindkraft i kommunal regi.

Miljöpartiet välkomnar vindkraft i Köping, som:

  1. Inte stör miljö- och rekreationsvärden. Längs motorvägen, på Norsatippen, eller varför inte i anslutning till Yaras industriområde.
  2. Ger ekonomisk avkastning till Köpings invånare. Lämpligtvis genom ett hel- eller delägt bolag i kommunal regi. Möjlighet till delägarskap för kommuninvånare likt Sala-Hebys solkraftpark bör utredas.
  3. På ett betydelsefullt sätt bidrar till den regionala energitryggheten och den gröna omställningen med en tydligt positiv miljökalkyl.

Vi är rörande överens med Vanligt Folk om att grundförutsättningen är att miljönyttan med god marginal måste överstiga de miljökostnader nya vindkraft för med sig.

Köpings kommun bör snarast upprätta en vindbruksplan som hanterar punkterna ovan, samt utreda möjligheten till att bygga vindkraft i egen regi. Politik är att välja. Vi väljer att bygga vindkraft som ger oss god ekonomisk avkastning, en snabbare utfasning av fossila drivmedel utan att förstöra våra miljövärden.

Miljöpartiet de Gröna 
Daniel Åkervall 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-