Debatt
08:24 | 21 juli 2021

Debatt: Gröna jobb för en mer hållbar framtid

Debattartikel från Socialdemokraterna.

Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell. Foto: Pressbild

Översvämningarna i Europa visar tydligt hur det förändrade klimatet bidrar till fler extremoväder och naturkatastrofer. Även vi i Västmanland behöver göra mer för att minska våra utsläpp och förbereda våra samhällen för en mer hållbar livsstil.

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i vår glesbygd. På så sätt håller vi samtidigt ihop länet och Sverige.

Den svenska skogen är Sveriges gröna guld och är central både för biologisk mångfald, naturupplevelser och för jobb och utveckling. För att möta arbetslösheten kopplad till pandemin har den Socialdemokratiskt ledda regeringen gjort stora satsningar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom skogsnäringen har vi har satsat på gröna jobb som omfattar drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa. Det gör stor skillnad för den som får ett jobb och för skötseln av våra skogar.

För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador vill vi att Skogsstyrelsen tilldelas mer pengar än idag. Vi vill också inrätta ett nationellt skogsskadecentrum för riskvärdering av skogsskadegörare, som till exempel granbarkborre.

Men det slutar såklart inte där; ännu fler behövs inom de gröna näringarna. Därför vill vi nu införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att ansvarsfullt sköta skogsmark. Det skulle skapa ytterligare arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygd. Vi vill dessutom stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Resurser ska finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras.

Vi lider med de översvämningsdrabbade och kavlar upp ärmarna för att möta framtiden. Tillsammans tar vi Västmanland och Sverige framåt, genom fler gröna jobb i hela landet och mer hållbar tillväxt.

Pia Nilsson, Olle Thorell och Åsa Eriksson (S)

Riksdagsledamöter från Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-