Debatt
15:00 | 15 december 2021

Debatt: Tre uppmaningar till Magdalena Andersson

Debattartikel från Moderaterna.

Moderaten Mikael Andersson Elfgren har tillsammans med partikollegorna Jenny Landernäs och Mikael Söderlund undertecknat denna debattartikel.

Efter mycket turbulens valdes Magdalena Andersson för andra gången till statsminister för Sverige efter att oppositionsbudgeten vann och Miljöpartiet lämnat regeringen. Nu är det dags att börja jobba.

Vi uppmanar Andersson att i sin nya roll ompröva tidigare socialdemokratiska ställningstaganden och framöver prioritera reformer som återupprättar tryggheten och arbetslinjen i Sverige. Ett viktigt steg har redan tagits med den budget som Socialdemokraterna ska genomföra.

Nu behövs riktningen och det långsiktiga arbetet. Därför vill också ta tillfället i akt och uppmärksamma den nya statsministern på några av de problem Västmanland har.

• 1: I Västmanland växer otryggheten och vi har hittills i år haft 16 skjutningar i Västmanland. Otryggheten inkräktar på västmanlänningarnas frihet där allt fler begränsas i sin vardag. Otryggheten påverkar också företagsklimatet negativt. Det har gått så långt att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra företagsklimatet enligt Västmanlands företagare är att minska brottsligheten. Regeringen måste sluta vara naiva och börja tillföra de verktyg som myndigheter, kommuner och regioner behöver för att vända utvecklingen.

• 2: Det är inte bara otryggheten som ökat under Socialdemokraternas styre, även vårdköerna har blivit längre. Redan innan pandemin var vårdköerna långa och det krävs nu mer än tidigare för att korta köerna. I Västmanland väntar över 10 000 västmanlänningar på att få träffa en läkare, påbörja en behandling eller genomföra en operation. Arbetet med att korta vårdköerna måste ske både nationellt och regionalt och kan inte begränsas till tillfälliga bidrag och stödåtgärder. De statliga stöden måste vara långsiktiga och generella, samtidigt som reformer måste till regionalt för att fler ska få vård i tid.

• 3: Regeringen måste sluta försvåra för regioner och kommuner att klara ekonomin. Oavsett om det rör utjämningssystemet där Region Västmanland är den stora förloraren eller allt för detaljerade riktade statsbidrag som försvårar att göra verkstad av pengarna måste regeringen inse att välfärden aldrig kan finansieras genom mer omfördelning. Det enda sättet att långsiktigt finansiera vår välfärd är fler i arbete, även om den budget som nu är antagen underlättar krävs ett aktivt arbete från regeringens sida. Arbetslösheten i Västmanland ligger är högre än rikssnittet. För att återstarta ekonomin krävs att arbetslinjen återupprättas, att det införs ett bidragstak och att det alltid ska löna sig att arbeta.

Att Andersson skulle ompröva alla felaktiga prioriteringar den socialdemokratiska regeringen gjort de senaste två mandatperioderna är sannolikt för mycket begärt. Två mandatperioder med socialdemokratisk regering är mer än nog. Sverige behöver därför en regering som talar klarspråk. En regering som har handlingskraft att rå på brottsligheten, vårdköerna och förstår att det är arbetslinjen – inte bidragslinjen – som kan föra Sverige framåt.

Mikael Andersson Elfgren

Förbundsordförande Moderaterna Västmanland

Eleonore Lundkvist

Kretsordförande Moderaterna Västerås


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-