GUDSTJÄNSTER
12:49 | 14 april 2022

Påsken i kyrkan

Regionens församlingar och deras påskprogram

Foto: pxhere

Köpings församling

Sjukhuskyrkan, Köpings lasarett våning 2
Skärtorsdag 14 april
Mässa kl 09:15
Präst: Sara Hökpers
Mässa med fika

Himmeta kyrka
Skärtorsdagsmässa, kl.18:00
Präst: Carina Särnqvist, musiker: Leif Hesselgren och Mats Brorsson
Himmeta Bro kyrkokör

Köpings kyrka
Skärtorsdagsmässa kl 18:00
Präst: Elias Edefors, musiker: Lina Adolphson
Sånggrupp

St Olovsgården, Köping
Bön om fred i Ukraina kl. 18:30
Diakoniassistent: Mirja Edelsvärd
Vi  ber för fred, mot kriget i Ukraina, för människor som lider i krigets härjningar, vi ber för alla dem som är på flykt. Bön, gemenskap och fika.

Långfredag 15 april

Brukskyrkan, Kolsva
Långfredagsgudstjänst kl 11:00
Präst: Carina Särnqvist, musiker: Mats Brorsson

Odensvi kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 11:00
Präst: Sara Hökpers, musiker: Lina Adolphson

Brukskyrkan, Kolsva
Finskspråkig korsandakt kl 14:00
Präst: Jarmo Muroma, musiker: Mats Brorsson

Köpings kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 15:00
Präst: Sara Hökpers, musiker: Lina Adolphson

Munktorps kyrka
Konsert G Pergolesi ”Stabat Mater” kl 15:00
Odensvi-Munktorp kyrkokör
Kamus kammarorkester
Terhi Aho, sopran
Monica Stark Hesselgren, mezzosopran
Lennart Ögren, dirigent

Påskdagen 17 april

Brukskyrkan, Kolsva
Påskotta med frukost kl 08:00
Präst: Elias Edefors, musiker: Anders Karlsson
Brukskören i Kolsva och Mattias Olsson, trumpet

Köpings kyrka
Högmässa kl 11:00
Präst: Elias Edefors, musiker: Monica Stark Hesselgren
S:t Olofskören
Efter gudstjänsten serveras påsklunch i St Olovsgården, med frivillig insamling till fonden ”Barn i Köpings pastorat”.

Köpings kyrka
Finskspråkig mässa kl 14:00
Präst: Jarmo Muroma, musiker: Leif Hesselgren

Munktorps kyrka
Kl.15:00 Påskmässa kl 15:00
Präst: Carina Särnqvist, musiker: Lennart Ögren
Munktorp o Odensvi kyrkokör

Annandag påsk 18 april

Malma kyrka
Musikgudstjänst ‘Påskens sånger och psalmer’ kl 15:00
Präst: Carina Särnqvist
Diakonikören
Kören En salig blandning
Mattias Olsson, trumpet
Anders Karlsson, Monica Stark Hesselgren och Leif Hesselgren medverkar

Köpings kyrka
Gudstjänst på Annandag Påsk kl 18:00
Präst: Carina Särnqvist, musiker: Lina Adolphson

 

Foto: pxhere

Gudstjänster i Kungsörs församling

Kung Karls kyrka
11 april, kl.18:30 Passionsandakt
Bengt-Olov Hedlund, Viola Rosenquist

12 april, kl.18:30 Passionsandakt
Bengt-Olov Hedlund, Jonas Jogfors

13 april, kl.18:30 Passionsandakt
Bengt-Olov Hedlund, Jonas Jogfors

14 april, kl.18:30 Skärtorsdagsmässa
Solveig Enlund Gustafsson, Jonas Jogfors

Björskogs kyrka, 15 april
kl.11:00 Långfredagsgudstänst
Allan Forcado, Viola Rosenquist

Torpa kyrka – Sammanlyst! 17 april
kl.10:00 Påskdagsmässa, OBS tiden!
Bengt-Olov Hedlund, Solveig Enlund Gustafsson
kyrkokören och folkmusikgruppen medverkar
under ledning av Viola Rosenquist.
Efteråt serveras påsklunch för 50kr/person.
Beställ kyrktaxi senast 14/4 kl.12, 0227-155 00

Centrumkyrkan, 18 april
kl.11:00 Ekumenisk gudstjänst
Bengt-Olov Hedlund, Jonas Jogfors & Bengt-Göran Backman

Kungs Barkarö kyrka, 18 april
kl.18:00 Musikgudstjänst
Tema: ”Från Palmsöndag till Påsk”
Bengt-Olov Hedlund, Jonas Jogfors

Foto: pxhere

Påsken i Arbogabygdens församling

Skärtorsdag, 14 april
12:00 Fredsbön, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa, S:t Nicolai kyrka
19:00 Skärtorsdagsmässa, Medåkers kyrka
19:00 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa, Götlunda kyrka

Långfredag, 15 april
11:00 Långfredagsgudstjänst, Heliga Trefaldighets kyrka
11:00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst, Equmeniakyrkan i Lunger
15:00 Korsvägsandakt, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Musikgudstjänst, Heliga Trefaldighets kyrka

Påskafton/påsknatten, 16 april
14:00 Finskspråkig gudstjänst, S:t Nicolai kyrka
23:30 Påsknattsmässa, S:t Nicolai kyrka

Påskdagen, 17 april
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka
15:00 Påskdagsgudstjänst, Medåkers kyrka
15:00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst, Götlunda kyrka

Annandag påsk, 18 april
13:00 Pilgrimsvandring, Säterbo kyrka
15:00 Högmässa efter pilgrimsvandring, Säterbo kyrka

Foto: pxhere

Påsken i Hallstahammar

Torsdag 14 april – skärtorsdagen
16:00 Finskspråkig skärtorsdagsmässa i S:t Lars kyrka
18:30 Skärtorsdagsmässa i Bergs kyrka

Fredag 15 april – långfredagen
10:00 Ekum. långfredagsvandring, DUVAN till Kolbäcks kyrka
ca 10:45 Ekum. långfredagsgudstjänst i Kolbäcks kyrka
KolCanto – sång
18:00 Ekum. långfredagsgudstjänst i Bergs kyrka

Söndag 17 april – påskdagen
11:00 *Påskhögmässa i S:t Lars kyrka
Avtackning av kyrkoherde Paul Hansson.
KolCanto, Hallsta Voces, Strängbandet.
Kyrkkaffe.

Måndag 18 april – annandag påsk
11:00 Högmässa i S:t Lars kyrka

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-