Debatt
08:49 | 13 september 2021

Debatt: Slopa planprogrammet!

Debattartikel från Centerpartiet i Kungsör.

Madelene Fager (C). Foto: Pressbild/Arkiv

På måndag ska Kommunfullmäktige ta ställning till ett nytt planprogram för Kungsörs tätort. Frågan har väckt stort engagemang på orten. Centerpartiet ser med stor oro inför den exploatering av Kungsör värdefulla naturmiljöer med hög biologisk mångfald som nu föreslås av de styrande med Socialdemokraterna i spetsen. Det gäller framförallt Kungsörs hagmarksystem, naturmiljöer, jordbruksmark och kulturlandskap.

I Malmberga, Stallmästarehagen, Söders Gärde och Skillingenäs föreslås byggnation av hundratals bostäder. I dessa områden finns ett rikt djur- och växtrike som ska värnas. Centerpartiet vill se ett tydligt ställningstagande att dessa områden ska bevaras och utvecklas – inte exploateras! Medborgare har tydligt visat på områden som de vill freda, vi kan på detta sätt tydligt visa att vi tar kritiken på allvar. I samrådsomgången har även myndigheter och andra organisationer lämnat synpunkter och kommentarer, vilka Kungsörs kommun bortser från.

Möjligheter att bygga finns redan och samtliga partier har sagt sig vilja prioritera befintliga detaljplaner för byggande. Gjutaren, Borgvik, Alen/Sälgen, Klämsbo, Skolgatan, Oxgatan, Söders gärde Etapp 2 är bara några exempel. Prioriterar man dessa så tillgodoses behovet fortsatt väl för flera år framåt i väntan på en ny översiktsplan.

Kungsör med dess rika natur- och djurliv och sitt sjönära läge i en växande Mälardalsregionen har stor potential att utvecklas med fler bostäder och en attraktiv boendemiljö. Centerpartiet vill dock se ett växande Kungsör som tar hänsyn till och värnar den biologiska mångfalden och skapar förutsättningar för ett rikt djur och växtriket även i framtiden.

Det som gör Kungsör unikt och har byggt en stolthet i generationer ska inte byggas bort! Det ska värnas och utvecklas. Centerpartiet vill att Kungsör kommun arbetar för hållbar framtid, där vi tillsammans tar ansvar för att utveckla hållbara livsmiljöer för människor, djur och natur idag och för framtiden

För Centerpartiet i Kungsör,

Madelene Fager, oppositionsråd

Petter Westlund, ordförande


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-