Nyheter
09:15 | 16 september 2020

Besöksförbud på äldreboenden hävs i oktober

Socialstyrelsen gör bedömningen att det nationella besöksförbudet på äldreboenden i Sverige kan upphöra efter den 30 september.

Foto: Pixabay

Den 1 april utfärdades ett besöksförbud som gäller samtliga äldreboenden i Sverige, detta för att begränsa smittspridningen av covid 19 som drabbade många äldreboenden hårt. Besöksförbudet gällde inledningsvis till slutet av juni men har därefter förlängts i två omgångar.

På tisdagen meddelade Socialstyrelsen att man tillsammans med Folkhälsomyndigheten analyserat besöksförbudet och gjort bedömningen att förbudet kan upphöra efter den 30 september.

I sin rapport konstaterar Socialstyrelsen att förhållandena har förändrats sedan besöksförbudet infördes och att spridningen av covid 19 är betydligt lägre, samtidigt som äldreboendena nu är bättre rustade för att förebygga smittspridning.

– De särskilda boendena har haft tid att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och se över arbetssätt och andra rutiner för att minska risken för smittspridning. Socialstyrelsen har gett ut ett flertal stöd till kommuner och äldreboenden för att underlätta anpassningar till följd av covid-19-pandemin. Dessutom är smittspridningen i samhället på en helt annan nivå i dag än i våras, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar även att besöksförbudet har fått negativa konsekvenser för de som bor på äldreboenden och deras anhöriga.

– Ett långvarigt besöksförbud innebär stora påfrestningar i form av saknad och risk för negativa hälsoeffekter. Upplevelse av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till annan sjuklighet vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen lämnat ett förslag till föreskrift, som nu går på remiss, där man bland annat föreslår bestämmelser rörande riskanalys, ledarskap, kompetens, information och hygien på boendena.

– Socialstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att verksamheterna skapar goda förutsättningar för säkra besök, även om besöksförbudet upphör att gälla. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att ge ett enhetligt och nationellt stöd samt att tydliggöra verksamheternas ansvar. För att stödja kommuner och verksamheter kommer myndigheten förutom föreskriften också att ta fram en checklista och annat informationsmaterial, säger Olivia Wigzell.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-