Okategoriserade
08:38 | 20 januari 2013

Grundvatten förorenat vid kemtvätt

Sveriges Geologiska Undersökning SGU har under en längre tid arbetat med att undersöka och sanera tomten kring Surahammars kemiska tvätt. I jordmassor har det hittats PCE (tetrakloreten) TCE och andra nedbrytningskemikalier. Totalt har 200 ton jord omhändertagits och SGU beräknar att ytterligare 300 ton jord behöver schaktas bord för sanering. Provtagningar har nu genomförts i berggrundvattnet som passerar förbi tomten. I berggrundvattnet har det konstaterats förhöjda halter av kemikalier från kemtvätten.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-