Västmanland
10:02 | 28 februari 2022

Region Västmanland: nationell plan missgynnar länet!

I dagarna skickar Region Västmanland in sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022–2033. I yttrandet beskriver Region Västmanland sitt missnöje med förslaget.

Region Västmanland. Foto: Gunilla Skogman/arkiv

Region Västmanland: nationell plan missgynnar länet!

I dagarna skickar Region Västmanland in sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022–2033. I yttrandet beskriver Region Västmanland sitt missnöje med förslaget.

Flera åtgärder som är helt avgörande för utvecklingen i Västmanland och som skulle förbättra vardagen för invånare och näringslivet saknas, säger Tommy Levinsson, regionråd (S) med ansvar för kollektivtrafikfrågor.

Mälarbanan
Åtgärder på Mälarbanan skulle kraftigt förbättra vardagen för resenärer inom hela Mälardalen. Region Västmanland är därför mycket kritisk till att flera brister på Mälarbanan inte planeras att åtgärdas. Det är viktigt att det sker en utbyggnad till dubbelspår på banan. Regionerna i Mälardalen har tillsammans tydligt framfört att åtgärder på Mälarbanan är mycket prioriterade.

Västerås resecentrum
Kopplat till Mälarbanan saknas också den helt nödvändiga utbyggnaden av Västerås resecentrum, som redan idag lider av kapacitetsbrist. Projektet Västerås resecentrum har kommit långt och för viktiga delar finns redan en säkerställd kommunal och regional finansiering. Men utan Trafikverkets medverkan och finansiering via nationell plan kan Västerås resecentrum inte färdigställas.

Sjöfarten på Mälaren
Utvecklingen av sjöfarten på Mälaren är av stor vikt för att främja hållbara transporter på sjö och avlasta vägnätet. Dagens Hjulstabro mellan Enköping och Strängnäs lever dock inte upp till framtidens krav och utan en ny bro kan större fartyg inte nå hamnarna i Köping och Västerås. Därför är det en stor brist att en ny Hjulstabro inte ingår i förslaget till ny nationell plan. Utan en ny bro riskerar de stora investeringar som redan gjorts på både nationell och kommunal nivå vara bortkastade.

Stockholm-Oslo
Region Västmanland ställer sig positivt till att järnvägsstråket Stockholm-Oslo pekas ut som viktigt i planförslaget, och anser också att det är nu är önskvärt att direkt påbörja en gemensam utredning tillsammans med norska Jernbanedirektoratet för att säkerställa att förutsättningar för ett bättre tågresande mellan Stockholm och Oslo kommer till stånd.

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
ANNONS: Test innehåll med länk
Läs allt här Magazin24